konference om fremtidens kvægstalde

Kom til konference om fremtidens kvægstalde

KvægXperten holder, sammen med BK Nord, en konference om fremtidens kvægstalde i Aars den 28. september. Lige nu er der et stort fokus på ”Bekendtgørelsen om dyrevelfærdsmæssige krav til opstaldning af kvæg”, men der kommer yderligere krav til opstaldningen af kvæg i de kommende år. Det øgede fokus på bæredygtighed – herunder dyrevelfærd, klimabelastning og…

Fokus på smittebeskyttelse: Diarré

Fokus på smittebeskyttelse: Diarré (Rota-Corona Virus og Cryptosporidier) Nøgleord: Diarre, grupperinger, goldko-boks, hygiejne, smittepres Hvad er Rota-Corona Virus og Cryptosporidier Diarré kan skyldes en smitsom sygdom, som forårsages af enten bakterier, vira eller parasitter. Infektion med Rota- og Corona virus begynder i tyndtarmen og spreder sig ofte til tyktarmen. Tarmens villier svinder ind og nærings-…

Resilience for dairy (R4D)

Resilience for dairy (R4D) = Modstandsdygtig og bæredygtig mælkeproduktion i EU Overskriften er målet og titlen for EU-projektet med 120 gårde fra 15 lande, som i løbet 2023-2024, skal vælge og give konkrete anvisninger (Factsheets) på de mest originale og let gennemførlige løsninger for et modstandsdygtigt kvægbrug. Fra den 10-13. juli 2023 var jeg igen…

Fokus på smittebeskyttelse – Lungebetændelse

Nøgleord: Grupperinger, luftskifte, rengøring, kalvekøkken, placering Hvad er lungebetændelse? Lungebetændelse er en betændelsesproces i selve lungevævet. Lungebetændelser kan forårsages af en lang række mikroorganismer såsom virus, bakterier, svampe og parasitter. Samspillet mellem de infektiøse faktorer, miljø- og managementforhold spiller en stor rolle for, om kalven bliver syg. Især tildeling af råmælk, mælkens temperatur ved udfodring,…

Penge mønter sedler

MIljøteknologitilskud 2023

Fra medio november i år til udgangen af januar 2024 bliver der åbnet op for ansøgninger om tilskud til investeringer i miljø- og klimateknologi, fx teltoverdækning og sprøjter. Den økonomiske pulje er stor – 570 mio. kr. og beløbsgrænsen for fx investering i teltoverdækning af gyllebeholderen er på 100 t.kr.   Der gives tilskud til…

Fokus på smitte beskyttelse: Coccidiose

Smittebeskyttelse har været et fokusområde i mange år og med sund fornuft er det blevet implementeret i staldene, for eksempel i form af støvlevask, når man går fra gulvet ved køerne og ud på foderbordet eller ved krav om at besøgende skal skifte støvler, inden de går ind til dyrene. Men smittebeskyttelse er meget mere.…

Har du styr på kemisk risikovurdering?

Arbejdstilsynet har stadigvæk stort fokus på kemisk risikovurdering, og der er givet en del påbud heromkring. Der er altså plads til forbedringer i landbruget, når det gælder håndtering af faremærket kemi. SEGES Innovation tilbyder et kursusforløb med både online dage og en fysisk dag i Skejby, hvor der er mulighed for at få styr på…

Helsæd, er det noget jeg kan eller skal bruge?

I år er der nogle steder store udfordringer med grovfoderproduktionen. Der er tørke og dermed er produktionen, især i græsmarkerne, sat i stå. Derfor er det tid til at overveje andre muligheder. Helsæd kan være en mulighed (og en nødvendighed). Ært, bygært, byg og hvedehelsæd er brugbare og fordøjeligheden er faldende også i den rækkefølge.…

Varmestress

Sommeren og temperaturstigningerne er kommet tidligere i år end normalt. Det betyder at køerne allerede nu har varmestress – og det skal de have hjælp til at håndtere. Det kan de nemlig ikke gøre selv. Derfor skal vi lige en tur rundt i stalden. Luft i stalden Vi skal have tjekket luftindtaget i staldene. Tjek…