Penge mønter sedler

Råvarepriser April 2024

I KvægXperten ønsker vi at holde os selv og vores kunder opdateret på i hvilket retning priserne udvikler sig på de store gængse råvarer. Dette gør vi ved at tage priser hjem fra to-tre grovvare selskaber og så laver vi et gennemsnit på de givende priser på dagen. Dette giver et indblik den aktuelle markedssituation…

B-streptokokker og Salmonella

Det kræver gode rutiner og styr på hygiejnen, at komme af med B-streptokokker og Salmonella.  B-streptokokker og Salmonella er bakterier, som på mange områder kræver den samme håndtering, hvis man vil af med dem. I Danmark er det på nuværende tidspunkt cirka 11 procent af alle mælkeleverende besætninger der har B-Streptokokker og cirka 11 procent…

Tilskudsordningen Ko-præmie

Ko-præmie er en koblet tilskudsordning for levende køer. Tilskudsordningen er en midlertidig ordning, der løber fra 2023 til 2026. Ansøgningsfristen er 26. april 2024. Forsinket ansøgning er muligt indtil 21. maj 2024 (ændringsfristen). Hvilke dyr gives der tilskud for? Landbrugsstyrelsen giver tilskud pr. dyr, der er registreret med status af ko som køn i henhold…

Dialog mellem mælke- og slagtekalveproducent er vejen til succes

Rigtig mange mælkeproducenter sælger deres tyre- og kødkvægskrydsningskalve til en slagtekalveproducent. Nogle sælger altid til samme slagtekalvsproducent og andre sælger til husdyrsformidlingen. I begge tilfælde er dialog, om hvilke krav og forventninger der er til hinanden, vigtig for kalvenes sundhed, tilvækst og vejen til succes for begge parter. Derfor er det også vigtigt at møde…

Kom flueplagen i forkøbet

Det er ikke alene stressende for dyr og ansatte at være omgivet af irriterende fluer. Fluer kan koste både mælk, tilvækst og være årsag til spredning af smitte internt på bedriften og til nabogårde med blandt andet salmonella, flue-mastitis og smitsom øjenbetændelse (pink eye). Som ejer af et husdyrbrug er man forpligtiget til, i henhold…

Jørgen Aagreen stopper hos KvægXperten

Jørgen Aagreen Rasmus K. Wielandt Efter omtrent 40 år som kvægrådgiver har Jørgen Aagreen besluttet at stoppe hos KvægXperten for at gå på pension. Jørgen havde sidste arbejdsdag på kontoret i Hobro ved udgangen af februar, men han forsætter med at løse enkelte kundeopgaver frem mod den 1. september 2024. Jeg vil gerne benytte lejligheden…

Afgræsningssæsonen 2024 skydes snart i gang

Nu melder kalenderen snart 14. april og nogle steder lukkes køerne på græs foran en kæmpe menneskemængde. Andre venter lidt endnu. Fælles er, at nu begynder en tid hvor planlægning og opfølgning er lige så vigtig, måske også lidt vigtigere, end i vinterperioden. Planlægning er en forudsætning for en succesfuld afgræsningssæson. Vejret kan vi ikke…