Foderoptimering & Opfølgning

I kvægXperten anbefaler vi, at du får grovfoderet analyseret forud for opfodring. Det giver et godt grundlag for foderplanlægningen, hvor grovfoderkvalitet og mængde har stor betydning for sammensætningen af foderrationen. Derudover får du ”syn for sagen” – om årets mål for grovfoderkvalitet og -produktion er opnået.

kvægXperten anbefaler udbytteregistrering, som nogle maskinstationer tilbyder, ellers kan det ske via overkørselsvægt og/eller opmåling.
De opnåede resultater, kvalitet og udbytter kan indgå i overvejelserne omkring fremtidigt afgrødevalg.
Det er helt naturligt for landmænd med jævne mellemrum at få analyseret jordprøver. Lige så naturligt burde det være at få analyseret grovfoderets indhold af mineraler. Rigtig mange kvægbrugere får sammensat en mineralblanding, ”lige præcis” til egen besætning, men uden at kende indholdet af mineraler i eget grovfoder!
Bestilling af grovfoderanalyser sker ved henvendelse til din kvægrådgiver, der også giver bemærkninger til resultatet og udarbejder foderbudget, hvis det ønskes.

Foderoptimering

I kvægXperten har vi stor erfaring med foderplanlægning og optimering. Vi tilbyder at lave beregningerne for dig til de forskellige dyregrupper i DMS, men giver også gerne sparring, hvis du selv ønsker at udarbejde foderplaner til din besætning. I optimeringen indgår naturligvis også at få anvendt grovfoder – samt evt. kornbeholdning mest optimalt. Også i forhold til de tilskudsfoder-midler, der indkøbes, er det vigtigt at finde at finde den bedst mulige løsning i forhold til køernes produktion og kvægbrugerens bundlinje.

Foderoptimering & Opfølgning

I kvægXperten anbefaler vi, at du får grovfoderet analyseret forud for opfodring. Det giver et godt grundlag for foderplanlægningen, hvor grovfoderkvalitet og mængde har stor betydning for sammensætningen af foderrationen. Derudover får du ”syn for sagen” – om årets mål for grovfoderkvalitet og -produktion er opnået.

kvægXperten anbefaler udbytteregistrering, som nogle maskinstationer tilbyder, ellers kan det ske via overkørselsvægt og/eller opmåling.
De opnåede resultater, kvalitet og udbytter kan indgå i overvejelserne omkring fremtidigt afgrødevalg.
Det er helt naturligt for landmænd med jævne mellemrum at få analyseret jordprøver. Lige så naturligt burde det være at få analyseret grovfoderets indhold af mineraler. Rigtig mange kvægbrugere får sammensat en mineralblanding, ”lige præcis” til egen besætning, men uden at kende indholdet af mineraler i eget grovfoder!
Bestilling af grovfoderanalyser sker ved henvendelse til din kvægrådgiver, der også giver bemærkninger til resultatet og udarbejder foderbudget, hvis det ønskes.

Foderoptimering

I kvægXperten har vi stor erfaring med foderplanlægning og optimering. Vi tilbyder at lave beregningerne for dig til de forskellige dyregrupper i DMS, men giver også gerne sparring, hvis du selv ønsker at udarbejde foderplaner til din besætning. I optimeringen indgår naturligvis også at få anvendt grovfoder – samt evt. kornbeholdning mest optimalt. Også i forhold til de tilskudsfoder-midler, der indkøbes, er det vigtigt at finde at finde den bedst mulige løsning i forhold til køernes produktion og kvægbrugerens bundlinje.

Er du en god blandemester?

Vi ved alle, at en foderplan eller en blanderecept ikke gør det alene. Blandemesteren skal mestre opgaven med blandetid, at læsse de rigtige, velsmagende ingredienser, i en bestemt rækkefølge og korrekt mængde. Kun på den måde bliver rationen ensartet fra dag til dag, hvilket er det, der fungerer bedst, især når vi har med mælkeproduktion at gøre.
Den gode blandemester er også opmærksom på, om f.eks. fuldfodervognen fungerer, som den skal, og sikrer evt. frasortering af dårlig ensilage og er opmærksom på, om der er varmedannelse i ensilagen.

Kompakt fuldfoder

I kvægXperten har vi rådgivere, der har stor erfaring med kompakt fuldfoder og funktionen af fuldfodervogne.

Foderkontrol – kender du dit restbeløb pr. ko?

Fodringsøkonomien er altafgørende i kvægbruget. De produktionsøkonomiske opgørelser, der hvert år udarbejdes hos SEGES viser, at foderomkostningen i mælkeproduktionen udgør ca. 50 % af bruttoudbyttet. Derfor bør du følge fodringen helt til dørs ved at følge op – med foderkontroller.
En foderkontrol giver nyttig viden om energiudnyttelsen, og nøgletallene hjælper med at synliggøre sammensætningen af næringsstoffer i rationen. Det er viden, der er penge værd! Brug den værdifulde information til at holde fokus på, om fodringen følger det planlagte, om besætningen præsterer som forventet samt fodringsøkonomien.

Er du en god blandemester?

Vi ved alle, at en foderplan eller en blanderecept ikke gør det alene. Blandemesteren skal mestre opgaven med blandetid, at læsse de rigtige, velsmagende ingredienser, i en bestemt rækkefølge og korrekt mængde. Kun på den måde bliver rationen ensartet fra dag til dag, hvilket er det, der fungerer bedst, især når vi har med mælkeproduktion at gøre.
Den gode blandemester er også opmærksom på, om f.eks. fuldfodervognen fungerer, som den skal, og sikrer evt. frasortering af dårlig ensilage og er opmærksom på, om der er varmedannelse i ensilagen.

Kompakt fuldfoder

I kvægXperten har vi rådgivere, der har stor erfaring med kompakt fuldfoder og funktionen af fuldfodervogne.

Foderkontrol – kender du dit restbeløb pr. ko?

Fodringsøkonomien er altafgørende i kvægbruget. De produktionsøkonomiske opgørelser, der hvert år udarbejdes hos SEGES viser, at foderomkostningen i mælkeproduktionen udgør ca. 50 % af bruttoudbyttet. Derfor bør du følge fodringen helt til dørs ved at følge op – med foderkontroller.
En foderkontrol giver nyttig viden om energiudnyttelsen, og nøgletallene hjælper med at synliggøre sammensætningen af næringsstoffer i rationen. Det er viden, der er penge værd! Brug den værdifulde information til at holde fokus på, om fodringen følger det planlagte, om besætningen præsterer som forventet samt fodringsøkonomien.

Produktionsopfølgning – lad ikke din produktion løbe af sporet

Mange besætninger kan med fordel anvende månedsvis produktionsopfølgning og kvægXperten anbefaler, at det kombineres med et besætningsbesøg. Som absolut minimum bør der være en opfølgning pr. kvartal. For de bedrifter, hvor der foreligger et budget og udarbejdelsen af budgettet er sket i et samarbejde mellem kvægbruger, plante-, kvæg-, og økonomirådgiver, er det oplagt, at opfølgningen også sker i et samarbejde.

Dine medarbejdere skal have viden om mål og resultater

Udover, at du selv har brug for produktionsopfølgningen, kan den også bruges i motivationen af medarbejdere, så de hele tiden er klar over mål og opnåede resultater. Hvor er det gået godt, hvilke områder skal have ekstra fokus i den kommende periode?

En virksomhedsleder tager teten

Produktionsopfølgning efterspørges også ofte af det pengeinstitut og den kreditforening, der finansierer virksomheden. Og selv om de ikke nødvendigvis efterspørger, er der rigtig god signalværdi i at vise mål, delmål, samt fortælle, hvad der er opnået, og hvordan det planlagte nås.
I en kvægproduktion går det ikke nødvendigvis helt som planlagt. I den situation er det vigtigt at kunne redegøre for udfordringen og vise, at der er en handleplan for området – samt at der sker opfølgning løbende.
I kvægXperten hjælper vi gerne med opfølgning, handleplan og produktionsrapport.

Produktionsopfølgning – lad ikke din produktion løbe af sporet

Mange besætninger kan med fordel anvende månedsvis produktionsopfølgning og kvægXperten anbefaler, at det kombineres med et besætningsbesøg. Som absolut minimum bør der være en opfølgning pr. kvartal. For de bedrifter, hvor der foreligger et budget og udarbejdelsen af budgettet er sket i et samarbejde mellem kvægbruger, plante-, kvæg-, og økonomirådgiver, er det oplagt, at opfølgningen også sker i et samarbejde.

Dine medarbejdere skal have viden om mål og resultater

Udover, at du selv har brug for produktionsopfølgningen, kan den også bruges i motivationen af medarbejdere, så de hele tiden er klar over mål og opnåede resultater. Hvor er det gået godt, hvilke områder skal have ekstra fokus i den kommende periode?

En virksomhedsleder tager teten

Produktionsopfølgning efterspørges også ofte af det pengeinstitut og den kreditforening, der finansierer virksomheden. Og selv om de ikke nødvendigvis efterspørger, er der rigtig god signalværdi i at vise mål, delmål, samt fortælle, hvad der er opnået, og hvordan det planlagte nås.
I en kvægproduktion går det ikke nødvendigvis helt som planlagt. I den situation er det vigtigt at kunne redegøre for udfordringen og vise, at der er en handleplan for området – samt at der sker opfølgning løbende.
I kvægXperten hjælper vi gerne med opfølgning, handleplan og produktionsrapport.

Spring ikke over, hvor gærdet er lavest

Der skal også udarbejdes foderkontrol for goldkøer og kvier. Den korrekte fodring i goldperioden er af afgørende betydning for sundhed i starten af laktationen samt foderoptagelse og -produktion. Kviernes tilvækst er væsentlig for, at der kan opnås den ønskede kælvningsvægt og -alder.

KvægNøglen

Til opfølgning er KvægNøglen er et handlekraftigt ledelsesværktøj, til dig, der ønsker tæt styring og opfølgning, samt målbare resultater. Du opnår et forbedret overblik over produktionen, og med en fokuseret indsats kan der skabes forbedringer til gavn for bedriften og bundlinjen.
KvægNøglen giver mulighed for sammenligning med andre bedrifter, hvilket er et godt konkurrenceelement – og kan bruges i motivationen af medarbejdere.
Hvad kan KvægNøglen betyde for din bedrift? Hvilken indsats skal du yde forud for opgørelse af DB og nøgletal? Hvilke tiltag og hvilken sparring kan du forvente fra rådgiverens side?

Dette og meget mere kan du få svar på ved at kontakte:

Kvægrådgiver Niels Martin Nielsen på tlf.: 20 24 62 45  eller nmn@kvxp.dk

Spring ikke over, hvor gærdet er lavest

Der skal også udarbejdes foderkontrol for goldkøer og kvier. Den korrekte fodring i goldperioden er af afgørende betydning for sundhed i starten af laktationen samt foderoptagelse og -produktion. Kviernes tilvækst er væsentlig for, at der kan opnås den ønskede kælvningsvægt og -alder.

KvægNøglen

Til opfølgning er KvægNøglen er et handlekraftigt ledelsesværktøj, til dig, der ønsker tæt styring og opfølgning, samt målbare resultater. Du opnår et forbedret overblik over produktionen, og med en fokuseret indsats kan der skabes forbedringer til gavn for bedriften og bundlinjen.
KvægNøglen giver mulighed for sammenligning med andre bedrifter, hvilket er et godt konkurrenceelement – og kan bruges i motivationen af medarbejdere.
Hvad kan KvægNøglen betyde for din bedrift? Hvilken indsats skal du yde forud for opgørelse af DB og nøgletal? Hvilke tiltag og hvilken sparring kan du forvente fra rådgiverens side?

Dette og meget mere kan du få svar på ved at kontakte:

Kvægrådgiver Niels Martin Nielsen på tlf.: 20 24 62 45  eller nmn@kvxp.dk