– et område, der har fået mere opmærksomhed

af bygningskonsulent Robert Pedersen, BK NORD A/S

 

Uhensigtsmæssig adfærd

Krybestrøm opdages oftest ved, at dyrene opfører sig anderledes/uhensigtsmæssigt. Dyrene kan være utrivelige, falde i produktionen, nedsætte foderoptagelsen og ændre adfærd bl.a. ved at holde sig væk fra bestemte områder i stalden, f.eks. malkerobotten, dele af krybben eller nogle vandkar.

 

Spændingsforskelle

Spændingsforskelle kan skyldes forskellige komponenter, motorer eller elektronik i stalden. Disse installationer kan afgive spændinger, som skal ledes væk. Der kan også opstå spændinger pga. galvanisk strøm imellem forskellige metaller.

 

Det kan måles

En elektriker kan måle, om der er spændingsforskelle. Det vanskelige er, at spændingsforskellene ofte er små og periodevise, f.eks. når en frekvensstyret motor kører, måske endda kun ved bestemte omdrejningstal.

Potentialeudligning

Det kniber med viden omkring krybestrøm. For nuværende er løsningen at sikre en god potentialeudligning, dvs. at potentaleudligningen er udført korrekt og fuld funktionsdygtig.

Potentialeudligningen er en elektrisk forbindelse imellem alle dele i stalden, dvs. inventaret (sengebøjler, forværk, låger m.m.), vandforsyning, malkestald/-anlæg, malkerobot, gulve (rionettet i gulvene) m.m. Herved sikrer man sig, at en eventuel strøm bliver ledt væk til jorden via et jordspyd. Her er det vigtigt, at jordspyddet har en ordentlig kontakt med jorden (bl.a. dybde og fugtindhold). Det kan derfor være et problem i tørre perioder og måske især, hvis spyddet står i sand.

 

Galvanisk tæring

En god potentialeudligning har så den ulempe, at der lettere opstår galvanisk tæring. Det vil sige, at inventaret, f.eks. stolperne til sengebøjlerne, ruster hurtigere. Vi har set eksempler på, at helt nye stolper til sengebøjler i en nybygget stald er rustet over i løbet af ½ år!  Det kan altså være et alvorligt problem med galvanisk tæring. Det betyder, at vi må forhindre denne tæring, bl.a. ved at behandle stolperne i betonovergangen.

 

Kommer der en bedre potentialeudligning?

Med den nuværende viden, er løsningen på krybestrøm en god og effektiv potentialeudligning.

Om vi i fremtiden får elinstallationen opbygget, som vi har hørt fra Sverige må tiden vise. Her føres jordledningen rundt i hele elinstallationen og samles med potentialeudligningen i en jordskinne ved eltavlen, hvorefter den føres videre til jorden og til transformatoren. Desuden nedgraves et kobberkabel rundt om stalden, der også føres til jordskinnen ved eltavlen. Det er ikke en nem løsning at etablere i Danmark, men måske kan dele af løsningen benyttes.