Majsens logistikudfordringer

Af kvægrådgiver Niels Martin Nielsen, KvægXperten ved Majsdemo 24. september 2020

Jeg vil sætte fokus på at bevare værdien af de flotte majs vi står over for at høste og de udfordringer vi har i den forbindelse.

 

Fra 100 ha har vi cirka 1.000.000 FEN og fremstillingsprisen er mindst 1,1 mio. kr.

 

Lagertab

Opgørelse af lagertab fra 10 landbrug hvor alt majsen er vejet ind i silo og i fuldfodervognen over 3 år er der et lagertab på 1-12% svarende til værdier på 10.000 -100.000 i eksemplet med 1 mio. FEN.

Lagertab i majshelsæd

Stabilitet i majsen

Den naturlige stabilitet i majsensilagen er 3 – 4 dage.

Ilt i ensilage som ikke presse ud ved ensilering betyder at der dannes mindre eddikesyre og det betyder mindre stabilitet i stakken.

 

Ustabil majsensilage kombineret med hedebølge, stære der roder i ensilagen, ”løs udtagningsteknik” og fremdrift mindre end 30 cm/dag giver gode betingelse for gær og svampevækst med lagertab, nedsat ædelyst og nedsat mælkeproduktion

 

Ustabil ensilage giver ustabilt foder

Figuren viser temperaturmålinger af det færdige fuldfoder på foderbordet og illustrer de problemer som løs og ustabil majsensilage medfører.

 

På en varm sommerdag er fuldfoderet 20 grader ved udfodring om morgenen. Arbejdet fra gær og svampe giver en temperaturstigning på + 5- 20 grader hen over fodringsdøgnet.

Derfor giver ustabil ensilage nemt giver en varmestresset ko nedsat foderoptagelse, nedsat mælkeydelse og stigende celletal.

Produktionstab

Så har vi et produktionstab der kommer oveni i lagertabet 1 mio. FEN majs er basis for 4 mio kg mælk ~ 300 køer. Er produktionstabet 2 kg/ko mælk i 100 sommerdage = 150.000 kr. Derved bliver det samlede lager – produktionstab nemt 250.000 kr.

 

Udfordringen er at få lavet en god pakning af ensilagen

Med større snitterne, større vogne har vi en større udfordring i stakken. Vi skal opnå en pakning på mindst 240 kg ts/m3 svarer til at 10 cm tynde lag bliver til 2 cm tynde lag.

Eksemplet med en 20 ton ged + 10 ton traktor der pakker majs der ligger i 16 cm contra 5 cm tynde lage giver + 50% ensilage pr m3.

 

Hvad sker der så hvor det er 30-40 cm lag der bliver pakket?

 

Eksempel på udfordring:

Finsnittekapaciteten vokser fra 5 ha til 10 ha/time. Indlægning vokser fra 50.000 – 100.000 FEN/time.

Dvs. en 50 *15 * 3 m silo fyldes på 5 timer med stor snitter 10 læs á 40 m3 afleveres i timen. En 40 m3 vogn afleverer i 5 m bredde 16 cm og ved 15 m bredde= 5 cm

 

En 20 ton ged + 10 ton traktor pakker ved 5 cm = 290 kgts/m3. Ved 16 cm = 190 kg ts/m3.

SAMMENPAKNNG ER EN UDFORDRING

 

Vi har altså et håndværk der hedder pakning af ensilagen som nemt kan betyde en værdiforskel på 250.000 kr pr 100 ha majs og en masse ærgrelser hos mandskabet og skuffede køer til følge.

 

Det gode håndværk og den gode forberedelse til majshøsten

 • Majs med 31-34% tørstof pakker bedst og har største bufferkapacitet (syredannelse)
 • Afpas kapacitet til sammenpakning og finsnitternes kapacitet
 • Indlæg i flere siloer ad gangen
 • Læs af i tynde lag
 • Lav ikke stakken højere end 30 cm fremdrift/dag (det er svært)
 • Stop ved silokanten fordi top på silo => dårlig pakning (markstak er øv!)

 

Ensileringsmiddel med heterofermentetative mælkesyrebakterier ( 2 gram/ton majs) koster ca 300 kr/ ha.

Det hjælper til forlænge stabiliteten mindst 1-2 døgn på en god ensilage, men løser ikke en dårlig sammenpakning.

 

KvægXperten tilbyder

 • Tørstofbestemmelse for bestemmelse af høsttidspunkt og grundlag for høsteprognosen på cropmanager:
  • 5 planter – 30 cm stub – lukket sæk – resultat et døgn efter
  • Grundlag for høstprognosen

 

 • Kvalitetsbestemmelse af friske majs:
  • Til bestemmelse af kvalitet på
  • Hurtig opfodring, markniveau, sortsniveau, gødningsniveau eller handel med frisk majs

 

 • Analyse og opmåling af majsensilage i siloen
  • Så ved vi hvad køerne kan få

God majshøst!