Store udbytter, men med en lavere fordøjelighed

På trods af en meget speciel vækstsæson, tegner der sig et generelt billede af en majshøst med store udbytter, men med en meget varierende kvalitet.

Ser vi på gennemsnittet på de over 1000 analyser, der er taget på landsplan pt., så ligger energiindholdet på 6,48 MJ/kg tørstof. Gennemsnittet på landsplan i 2022 var 6,63 MJ/kg tørstof.

Det lavere energiindhold skyldes, i nogle tilfælde, et meget lavt stivelsesindhold pr. kg tørstof. Her ser vi variationer fra 240 gram til 350 gram stivelse pr. kg tørstof. Den primære årsag er dog en noget lavere fordøjelighed af cellevægge, end vi har set de foregående år. Organisk stof fordøjelighed (FK org. stof) ligger på 76,6 % i gennemsnit på landsplan i 2023. I 2022 lå den på 78,3 %. Tilsvarende ligger fordøjeligheden af NDF (FK NDF) i 2023 på 62,1 %, mens den i 2022 lå på 64,4 %.

Herunder ses udvalgte analyseresultater fra de fire jyske lokaliteter.

Analyse resultater pr. landsdel

Majs 2023
Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland
Antal prøver 239 229 98 206
Tørstofindhold (g/kg) 354 348 346 336
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,8 76,1 77,1 75,8
NDF (g/kg TS) 387 389 381 415
FK NDF (%) 62,3 60,8 62,7 62,6
Stivelse (g/kg TS) 310 297 304 263
NEL20 (MJ/kg TS) 6,51 6,44 6,53 6,39
Kg tørstof pr. FEN 1,14 1,15 1,14 1,16

Betydning for mælkeproduktionen

Ved en lavere fordøjelighed af organisk stof vil vi opleve, at køerne er i stand til at æde færre kg tørstof i grovfoder og de vil producere mindre mælk pr. kg tørstof. Dette vil kun i nogen grad kunne modvirkes ved et øget kraftfoder forbrug. Vi må derfor forvente, at det vil give anledning til en del justeringer af foderplanerne, når de nye majs tages i brug.

Herunder ses prøveresultater for energiindhold og organisk stof fordøjelighed fordelt på andel bedrifter.

Kontakt vores ekspert på området

Rasmus Kjærgaard Wielandt, kvægrådgiver

Tlf.: 2369 9821

rkw@kvxp.dk