RÅDGIVERE I KVÆGXPERTEN

Torsten Gruhn_web

TORSTEN GRUHN

Niels-Martin_V0Q3644_

NIELS MARTIN NIELSEN

Specialer:
Jerseyteam Danmark, KPO og KvægNøglen, Norfor, AMS, Simherd, økologi, herunder det tværfaglige økologiteam

Kvægrådgiver
9615 3045
2024 6245
nmn@kvxp.dk

Alexia_V0Q1013_

ALEXIA LAUSTSEN

Specialer:
Reproduktion, kalve, erfagrupper, gårdråd, DMS, hjælp til rekruttering af medarbejdere, klimatjek

Kvægrådgiver
9615 3043
2320 9629
all@kvxp.dk

Marie_DSC8198_

MARIE SOFIE FUTTRUP

Specialer:
Fodrings- & sundhedsrådgivning, lov om hold af kvæg, kalve, erfagrupper og klimatjek

Kvægrådgiver
9615 3046
2335 7653
msf@kvxp.dk

Keld_V0Q3635_

KELD TØLBØLL

Specialer:
Logistik, krydsningsavl, reduceret opdræt, kapacitetsudnyttelse og strategi

Kvægrådgiver
9615 3044
2041 9504
ket@kvxp.dk

Jens F Thomsen_DSC2812_

JENS F. THOMSEN

Specialer:

Fodrings- & sundhedsrådgivning, økologi, grovfoderproduktion & foderanalyser, FMS-analyser, erfagrupper & staldskoler, ansøgninger, klimarådgivning

Kvægrådgiver
9663 0583 

6114 8309
jft@kvxp.dk

Joergen-AA_V0Q3623_

JØRGEN AAGREEN

Specialer:
Lean, superbruger DMS, reproduktion, goldkompanagement, fodrings og sundhedsøkonomi, klimatjek

Kvægrådgiver
9635 1334
4027 3964
jaa@kvxp.dk

Simone_V0Q9119_

SIMONE BALTHZERSEN

Specialer:

Arla klimatjek, kalve, undervisning, artikler og nyhedsformidling

Kvægrådgiver
9615 3042 

2484 4336
slb@kvxp.dk

Ena_V0Q0357_web

ENA LOUISE HANSEN

Specialer:

Fodrings- & sundhedsrådgivning, reproduktion & avl, klimatjek, foderanalyser, Erfa grupper

Kvægrådgiver
9615 3048

2021 6538

elh@kvxp.dk

Camilla_DSC2821_

CAMILLA SCHILLING PEDERSEN

Specialer:

Fodrings- & sundhedsrådgivning, KvægNøglen, LEAN, kalve, målsætninger & handlingsplaner, erfagrupper, klimarådgivning, APV, sikker håndtering af dyr

Kvægrådgiver
9663 0563 

2127 0179
csp@kvxp.dk

Masja_DSC3918_web

MASJA REINHARD

Specialer:

Handlingsplaner, robotter (AMS), fodrings- & sundhedsrådgivning, kalve, goldkomanagement

Kvægrådgiver
9663 0550

2327 5912
mre@kvxp.dk

Vibeke_V0Q0076_

VIBEKE FLADKJÆR NIELSEN

Specialer:

Praksisnær ledelse, Produktionsoptimering med fokus på sundhed, arbejdsgange og dyrevelfærd

Kvægrådgiver
9615 3049 

2120 2556

vfn@kvxp.dk

Louise

LOUISE KOCK HILLIGSØE

Specialer:

Økologi, afgræsning og fodring

Kvægrådgiver
9663 0561

5124 2680
lhi@kvxp.dk

Rasmus_V0Q0295__web

RASMUS KJÆRGAARD WIELANDT

Specialer:

Fodring, produktionsoptimering, strategi, afgræsning, økologisk mælkeproduktion

Kvægrådgiver
9615 3047

2369 9821
rkw@kvxp.dk