RÅDGIVERE I KVÆGXPERTEN

Joergen-K_V0Q3616_

JØRGEN KRISTENSEN

Specialer:
Ledelse og strategi, herunder gårdråd, foderaftaler og udlicitering af kvier, erstatningsopgørelser, køb af fuldfodervogn, erfagrupper, NON GM fodring, klimatjek

Kvægchef
9615 3040
2024 6203
jkr@kvxp.dk

Niels-Martin_V0Q3644_

NIELS MARTIN NIELSEN

Specialer:
Jerseyteam Danmark, KPO og KvægNøglen, Norfor, AMS, Simherd, økologi, herunder det tværfaglige økologiteam

Kvægrådgiver
9615 3045
2024 6245
nmn@kvxp.dk

Alexia_V0Q1013_

ALEXIA LAUSTSEN

Specialer:
Reproduktion, kalve, erfagrupper, gårdråd, DMS, hjælp til rekruttering af medarbejdere, klimatjek

Kvægrådgiver
9615 3043
2320 9629
all@kvxp.dk

Marie_DSC8198_

MARIE SOFIE FUTTRUP

Specialer:
Økologisk mælkeproduktion, slagtekalve, forsøg med kalve, foderanalyser, erfagrupper

Kvægrådgiver
9615 3046
2335 7653
msf@kvxp.dk

Keld_V0Q3635_

KELD TØLBØLL

Specialer:
Logistik, krydsningsavl, reduceret opdræt, kapacitetsudnyttelse og strategi

Kvægrådgiver
9615 3044
2041 9504
ket@kvxp.dk

Rene_V0Q5419_web

RENÈ NYGAARD

Specialer:

Organisationsplanlægning, ledelse, forandringsledelse og projektstyring, grovfoder, staldmanagement, fodring

Kvægrådgiver
9615 3047
4089 9416
rny@kvxp.dk

Joergen-AA_V0Q3623_

JØRGEN AAGREEN

Specialer:
Lean, superbruger DMS, reproduktion, goldkompanagement, fodrings og sundhedsøkonomi, klimatjek

Kvægrådgiver
9635 1334
4027 3964
jaa@kvxp.dk

Simone_V0Q9119_

SIMONE BALTHZERSEN

Specialer:

Arla klimatjek, kalve,

undervisning, artikler og nyhedsformidling

Kvægrådgiver
96153042 

24844336
slb@kvxp.dk