RÅDGIVERE I KVÆGXPERTEN

Joergen-K_V0Q3616_

JØRGEN KRISTENSEN

Specialer:
Ledelse og strategi, herunder gård råd, foderaftaler og udlicitering af kvier, erstatningsopgørelser, køb af fuldfodervogn, erfagrupper, NON GM fodring, klimatjek

Kvægchef
9615 3040
2024 6203
jkr@kvxp.dk

Anette_V0Q3620_

ANNETTE ØSTERGAARD

Specialer:
Superbruger DMS, foderkontrol, KvægNøglen, goldkomanagement, klimatjek

Kvægrådgiver
9618 5890
2174 4789
ajg@kvxp.dk

KvægXperten slæt strategi 2020

HOLGER RIIS-JENSEN

Specialer:
Grovfoderproduktion og foderanalyser, staldmanagement

Kvægrådgiver
9615 3042
2024 6204
hrj@kvxp.dk

Marie_DSC8198_

MARIE SOFIE FUTTRUP

Specialer:
Økologisk mælkeproduktion, slagtekalve, forsøg med kalve, foderanalyser, erfagrupper

Kvægrådgiver
9615 3046
2335 7653
msf@kvxp.dk

Niels-Martin_V0Q3644_

NIELS MARTIN NIELSEN

Specialer:
Jerseyteam Danmark, KPO og KvægNøglen, Norfor, AMS, Simherd, økologi, herunder det tværfaglige økologiteam

Kvægrådgiver
9615 3045
2024 6245
nmn@kvxp.dk

Alexia_V0Q1013_

ALEXIA LAUSTSEN

Specialer:
Reproduktion, kalve, erfagrupper, gårdråd, DMS, hjælp til rekruttering af medarbejdere, klimatjek

Kvægrådgiver
9615 3043
2320 9629
all@kvxp.dk

Rene_V0Q5419_web

RENÈ NYGAARD

Specialer:

Organisationsplanlægning, ledelse, forandringsledelse og projektstyring, grovfoder, staldmanagement, fodring

Kvægrådgiver
9615 3047
4089 9416
rny@kvxp.dk

Keld_V0Q3635_

KELD TØLBØLL

Specialer:
Logistik, krydsningsavl, reduceret opdræt, kapacitetsudnyttelse og strategi

Kvægrådgiver
9615 3044
2041 9504
ket@kvxp.dk

Joergen-AA_V0Q3623_

JØRGEN AAGREEN

Specialer:
Lean, superbruger DMS, reproduktion, goldkompanagement, fodrings og sundhedsøkonomi, klimatjek

Kvægrådgiver
9635 1334
4027 3964
jaa@kvxp.dk

Claus-Larsen_V0Q3627_

CLAUS LARSEN

Specialer:
Ledelse og management,
herunder APV, projektledelse/-ansøgning, økologi, herunder det tværfaglige økologiteam, kødkvæg, klimatjek

Kvægrådgiver
9635 1331
2049 5944
cll@kvxp.dk