RÅDGIVERE I KVÆGXPERTEN

Torsten Gruhn_web

TORSTEN GRUHN

Joergen-K_V0Q3616_

JØRGEN KRISTENSEN

Specialer:
Ledelse og strategi, herunder gårdråd, foderaftaler og udlicitering af kvier, erstatningsopgørelser, køb af fuldfodervogn, erfagrupper, NON GM fodring, klimatjek

Kvægchef
9615 3040
2024 6203
jkr@kvxp.dk

Niels-Martin_V0Q3644_

NIELS MARTIN NIELSEN

Specialer:
Jerseyteam Danmark, KPO og KvægNøglen, Norfor, AMS, Simherd, økologi, herunder det tværfaglige økologiteam

Kvægrådgiver
9615 3045
2024 6245
nmn@kvxp.dk

Rene_V0Q5419_web

RENÈ NYGAARD

Specialer:

Organisationsplanlægning, ledelse, forandringsledelse og projektstyring, grovfoder, staldmanagement, fodring

Kvægrådgiver
9615 3047
4089 9416
rny@kvxp.dk

Masja_DSC3918_web

MASJA REINHARD

Specialer:

Handlingsplaner, robotter (AMS), fodrings- & sundhedsrådgivning, kalve, goldkomanagement

Kvægrådgiver
96630550

23275912
mre@kvxp.dk

Alexia_V0Q1013_

ALEXIA LAUSTSEN

Specialer:
Reproduktion, kalve, erfagrupper, gårdråd, DMS, hjælp til rekruttering af medarbejdere, klimatjek

Kvægrådgiver
9615 3043
2320 9629
all@kvxp.dk

Marie_DSC8198_

MARIE SOFIE FUTTRUP

Specialer:
Økologisk mælkeproduktion, slagtekalve, forsøg med kalve, foderanalyser, erfagrupper

Kvægrådgiver
9615 3046
2335 7653
msf@kvxp.dk

Keld_V0Q3635_

KELD TØLBØLL

Specialer:
Logistik, krydsningsavl, reduceret opdræt, kapacitetsudnyttelse og strategi

Kvægrådgiver
9615 3044
2041 9504
ket@kvxp.dk

Jens F Thomsen_DSC2812_

JENS F. THOMSEN

Specialer:

Fodrings- & sundhedsrådgivning, økologi, grovfoderproduktion & foderanalyser, FMS-analyser, Erfa-grupper & staldskoler, ansøgninger, klimarådgivning

Kvægrådgiver
96630583 

61148309
jft@kvxp.dk

Joergen-AA_V0Q3623_

JØRGEN AAGREEN

Specialer:
Lean, superbruger DMS, reproduktion, goldkompanagement, fodrings og sundhedsøkonomi, klimatjek

Kvægrådgiver
9635 1334
4027 3964
jaa@kvxp.dk

Simone_V0Q9119_

SIMONE BALTHZERSEN

Specialer:

Arla klimatjek, kalve,

undervisning, artikler og nyhedsformidling

Kvægrådgiver
96153042 

24844336
slb@kvxp.dk

foto på vej

MALENE T. REFSGAARD

Specialer:

Fodrings- og sundhedsrådgivning, AMS, gårdråd & strategi, reproduktion & avl, goldkomanagement, videoanalyse

Kvægrådgiver
96630562 

mtr@kvxp.dk

Camilla_DSC2821_

CAMILLA SCHILLING PEDERSEN

Specialer:

Fodrings- & Sundhedsrådgivning, KvægNøglen, LEAN, kalve, målsætninger & handlingsplaner, Erfa-grupper, klimarådgivning, APV, sikker håndtering af dyr

Kvægrådgiver
96630563 

21270179
csp@kvxp.dk

Flemming_DSC2815_

FLEMMING HØLMKÆR

Specialer:

Fordrings- & Sundhedsrådgivning, produktionsoptimering, goldkomanagement, klimarådgivning, gårdråd & strategi, Erfagrupper

Kvægrådgiver
96630561

51242680
fho@kvxp.dk