Fra medio november i år til udgangen af januar 2024 bliver der åbnet op for ansøgninger om tilskud til investeringer i miljø- og klimateknologi, fx teltoverdækning og sprøjter. Den økonomiske pulje er stor – 570 mio. kr. og beløbsgrænsen for fx investering i teltoverdækning af gyllebeholderen er på 100 t.kr.

 

Der gives tilskud til 40 % af investeringen ud fra en standardpris for den teknologi, der bliver investeret i, så der er ingen krav om indhentning af tilbud. Du må dog først investere og bestille teknologien, når der er sendt en ansøgning.

 

Læs evt. mere her:

Har du spørgsmål, er du også altid velkommen til at henvende dig til din kvægrådgiver

Torsten Gruhn, direktør

Tlf.: 2460 2936

tog@kvxp.dk