Søger du kompetent økologisk rådgivning?

 

I kvægXperten er der etableret et team af erfarne rådgivere, bestående af Niels Martin Nielsen og Claus Larsen til at tage hånd om økologirådgivningen indenfor kvæg. Der er et tæt samarbejde med øvrige rådgivere på økologiområdet i de tre moderforeninger Agri Nord, LandboThy og Landbo Limfjord.
Som økologisk producent kan du trække på de samme rådgivningstilbud, som gives til dine konventionelle kolleger, men rådgivningen er naturligvis tilpasset den økologiske produktionsform. Derudover er der tilbud om rådgivning indenfor afgræsning, og der er mulighed for at indgå i en erfagruppe med særligt fokus på afgræsning. Økologien fordrer et tæt samarbejde mellem mark (foderproduktion) og stald, både af hensyn til marken, f.eks. i form af tilførsel af næringsstoffer samt mælkeproduktionen, der er meget afhængig af den kvalitet og mængde, marken leverer. Der skal være høj selvforsyning, når der produceres økologisk af flere grunde, det indgår i det økologiske tankesæt, ”at holde hus”, indkøbte fodermidler er ofte dyre, og der er særlige regler, du skal overholde som økolog.

 

Omlægningstjek – overvejer du økologisk produktion?

 

I samarbejde med landbocentrenes lokale planterådgivere indenfor økologi samt SEGES, udbydes der også i 2018 gratis omlægningstjek. Din bedrift gennemgås, og det vurderes, hvad det vil betyde for din bedrift, hvis produktionen omlægges til økologi. Ved et møde vil overvejelser og beregninger blive vist og drøftet, så du efterfølgende har et godt grundlag at træffe din beslutning ud fra.

Yderligere oplysninger om kvægXpertens økologiske rådgivning får du ved at kontakte:

Kvægrådgiver Niels Martin Nielsen på tlf: 2024 6245 eller nmn@kvxp.dk

Økologi

I KvægXperten er der etableret et team af erfarne rådgivere, bestående af Niels Martin Nielsen og Claus Larsen til at tage hånd om økologirådgivningen indenfor kvæg. Der er et tæt samarbejde med øvrige rådgivere på økologiområdet i de tre moderforeninger Agri Nord, LandboThy og Landbo Limfjord.
Som økologisk producent kan du trække på de samme rådgivningstilbud, som gives til dine konventionelle kolleger, men rådgivningen er naturligvis tilpasset den økologiske produktionsform. Derudover er der tilbud om rådgivning indenfor afgræsning, og der er mulighed for at indgå i en erfagruppe med særligt fokus på afgræsning. Økologien fordrer et tæt samarbejde mellem mark (foderproduktion) og stald, både af hensyn til marken, f.eks. i form af tilførsel af næringsstoffer samt mælkeproduktionen, der er meget afhængig af den kvalitet og mængde, marken leverer. Der skal være høj selvforsyning, når der produceres økologisk af flere grunde, det indgår i det økologiske tankesæt, ”at holde hus”, indkøbte fodermidler er ofte dyre, og der er særlige regler, du skal overholde som økolog.

Omlægningstjek – overvejer du økologisk produktion?

I samarbejde med landbocentrenes lokale planterådgivere indenfor økologi samt SEGES, udbydes der også i 2018 gratis omlægningstjek. Din bedrift gennemgås, og det vurderes, hvad det vil betyde for din bedrift, hvis produktionen omlægges til økologi. Ved et møde vil overvejelser og beregninger blive vist og drøftet, så du efterfølgende har et godt grundlag at træffe din beslutning ud fra.

Yderligere oplysninger om KvægXpertens økologiske rådgivning får du ved at kontakte:

Kvægrådgiver Niels Martin Nielsen på tlf: 2024 6245 eller nmn@kvxp.dk