Har du udnyttet dit ureapotentiale?

Dyrt protein styr ydenom!

Udnyt dit ureapotentiale!

Urea til malkekøer

Protein er dyrt især NON-GM soja, men også alt andet protein er dyrt, hvad gør vi?

I mange år har det været muligt at udnytte urea som en del af proteinforsyningen, men det har ikke været i høj kurs, når vi har kigget på vejledningen fra SEGES, der ikke mente, at urea kunne indgå i foderrationer til højtydende malkekøer. I landsbladet Kvæg har det lydt, at det ikke havde noget med protein at gøre, det var næsten skadeligt, selv om det i altid har fungeret som proteinkilde.

Men de høje priser har givet piben en anden lyd, det hørte vi på vores fodringsdag i Herning for nylig.

Budskaberne var, urea har ingen AAT, ingen energi, men ved proteinmangel i en ration er det en udmærket måde at få køerne til at æde og malke på.

Nedenstående tabel viser prisen på ureaprotein.

Nedenstående beslutningsstøtteskema viser vejen frem til at finde den økonomisk mest attraktive anvendelse af urea. Tabel til at understøtte valget af urea.

Pointen på brug af urea er følgende:

  • Brug al det korn vi kan i forhold til vombelastning
  • Brug al den urea vi kan i forhold til norm for PBV
  • Undgå overfodring med protein/PBV max 17%
  • Højest mulige andel græsensilage med god fordøjelighed, det åbner for meget korn, der er det billigste tilskudsfodermiddel vi kan få.
  • Majsensilage, høst ved 30-33% tørstof, så har vi mest/højest FK NDF og dermed sundest ration.

Kontakt vores ekspert på området

Jørgen Aagreen, kvægrådgiver

Tlf.: 9635 1334

jaa@kvxp.dk