Strategi og gårdråd

  • En lettere hverdag – hvordan opnår du det højeste output med det laveste input?
  • Er de daglige opgaver vokset dig over hovedet?
  • Har du brug for hjælp til at få styr på daglige rutiner og opgaver?
  • Hvordan fungerer opgavefordelingen mellem dine medarbejdere?
  • Hvordan får du den nødvendige tid til at takle uforudsete udfordringer og opgaver?

Ønsker du at stille skarpt på mål og drømme for hverdagens opgaver og udbyttet af din arbejdsindsats, så kontakt os endelig.

Staldforhold – opstaldning – komfort – har din kvægbesætning komfortable forhold?

Hos kvægXperten har vi mange gange oplevet, hvor stor betydning staldforhold og nærmiljø har for besætningens trivsel og produktion. Nogle kvægbrugere er så dygtige til management, at de til en vis grad, via pasning og opsyn, kan kompensere for nogle af manglerne i staldforholdene, men både dyr og mennesker får en lettere hverdag, hvis og når staldforholdene optimeres.
Tag kontakt til din kvægrådgiver vedr. muligheder for forbedring af staldforhold.
I kvægXperten samarbejder vi med bygningsrådgiver Robert Pedersen, BK Nord, der har mange års erfaring med indretning af kvægstalde, både når det gælder større eller mindre omforandringer og nybyggeri.

Videooptagelse – gør dig klogere på køernes adfærd og kokomforten

Du kan også bestille en videooptagelse af køerne hos Robert. Den giver en god indsigt i køernes adfærd og hermed et indblik i, hvor der med fordel kan foretages ændringer, når ko-komforten ønskes forbedret. Kontakt bygningsrådgiver Robert Pedersen på tlf.: 2223 2433  

Strategi og gårdråd

  • En lettere hverdag – hvordan opnår du det højeste output med det laveste input?
  • Er de daglige opgaver vokset dig over hovedet?
  • Har du brug for hjælp til at få styr på daglige rutiner og opgaver?
  • Hvordan fungerer opgavefordelingen mellem dine medarbejdere?
  • Hvordan får du den nødvendige tid til at takle uforudsete udfordringer og opgaver?

Ønsker du at stille skarpt på mål og drømme for hverdagens opgaver og udbyttet af din arbejdsindsats, så kontakt: kvægrådgiver Holger Riis-Jensen tlf.: 2024 6204

Staldforhold – opstaldning – komfort – har din kvægbesætning komfortable forhold?

Hos kvægXperten har vi mange gange oplevet, hvor stor betydning staldforhold og nærmiljø har for besætningens trivsel og produktion. Nogle kvægbrugere er så dygtige til management, at de til en vis grad, via pasning og opsyn, kan kompensere for nogle af manglerne i staldforholdene, men både dyr og mennesker får en lettere hverdag, hvis og når staldforholdene optimeres.
Tag kontakt til din kvægrådgiver vedr. muligheder for forbedring af staldforhold.
I kvægXperten samarbejder vi med bygningsrådgiver Robert Pedersen, BK Nord, der har mange års erfaring med indretning af kvægstalde, både når det gælder større eller mindre omforandringer og nybyggeri.

Videooptagelse – gør dig klogere på køernes adfærd og kokomforten

Du kan også bestille en videooptagelse af køerne hos Robert. Den giver en god indsigt i køernes adfærd og hermed et indblik i, hvor der med fordel kan foretages ændringer, når ko-komforten ønskes forbedret. Kontakt bygningsrådgiver Robert Pedersen på tlf.: 2223 2433  

Strategi

De planer du lægger, og de mål du sætter for fremtiden, er grundlaget for de beslutninger, du dagligt skal træffe.
Derfor bør alle virksomheder have en gennemarbejdet og nedskrevet strategi. Der er sådan set ikke noget til hinder for, at du selv kan udarbejde den sammen med din familie eller dit nærmeste netværk. Dog kan det være en rigtig god ide’ at inddrage nogle rådgivere. På den måde er der større sikkerhed for, at du kommer hele vejen rundt om virksomheden. Du kan med fordel bruge en virksomhedsrådgiver eller økonomikonsulent, der har erfaring med strategiarbejde, som tovholder.

Derudover kan det være relevant med andre med mere specifikke faglige kompetencer til at indgå i hele eller dele af strategiforløbet.
I kvægXperten indgår vi gerne med vore kvægfaglige kompetencer i en strategiproces.
SEGES skriver bl.a.: For at blive en god daglig leder skal du først være afklaret som virksomhedsleder. Det kan den rigtige strategiproces hjælpe dig med. Når du ved, hvilke strategiske mål du vil indfri i de næste 5-7 år, hvilke værdier der ikke er til diskussion, hvilke kompetencer din virksomhed har brug for, og hvad gennemførelsen af din strategi afhænger af, kan du som daglig leder bedre hjælpe dine medarbejdere med at nå gode produktionsresultater.

Gårdråd – gårdbestyrelse

At drive en landbrugsvirksomhed er en kompleks og omfattende opgave. Fra det ene år til det andet kan der ske store forandringer, f.eks. med priserne på de produkter, der sælges – eller købes, miljølovgivningen o.m.a. Derudover er det også oftest sådan, at familielivet også udspilles i og omkring virksomheden. Arbejdsplads og hjem ligger tit på samme matrikel.
Når du driver og udvikler en større landbrugsvirksomhed, er det nødvendigt med inspiration, at supplere med andre(s) kompetencer og viden. Flere og flere sammensætter et gårdråd/-bestyrelse som det netværk, der har stor indsigt i din virksomhed, og som kan bidrage med andre kompetencer og viden, f.eks. fra andre brancher, som du kan drage nytte af.

Strategi

De planer du lægger, og de mål du sætter for fremtiden, er grundlaget for de beslutninger, du dagligt skal træffe.
Derfor bør alle virksomheder have en gennemarbejdet og nedskrevet strategi. Der er sådan set ikke noget til hinder for, at du selv kan udarbejde den sammen med din familie eller dit nærmeste netværk. Dog kan det være en rigtig god ide’ at inddrage nogle rådgivere. På den måde er der større sikkerhed for, at du kommer hele vejen rundt om virksomheden. Du kan med fordel bruge en virksomhedsrådgiver eller økonomikonsulent, der har erfaring med strategiarbejde, som tovholder.

Derudover kan det være relevant med andre med mere specifikke faglige kompetencer til at indgå i hele eller dele af strategiforløbet.
I kvægXperten indgår vi gerne med vore kvægfaglige kompetencer i en strategiproces.
SEGES skriver bl.a.: For at blive en god daglig leder skal du først være afklaret som virksomhedsleder. Det kan den rigtige strategiproces hjælpe dig med. Når du ved, hvilke strategiske mål du vil indfri i de næste 5-7 år, hvilke værdier der ikke er til diskussion, hvilke kompetencer din virksomhed har brug for, og hvad gennemførelsen af din strategi afhænger af, kan du som daglig leder bedre hjælpe dine medarbejdere med at nå gode produktionsresultater.

Gårdråd – gårdbestyrelse

At drive en landbrugsvirksomhed er en kompleks og omfattende opgave. Fra det ene år til det andet kan der ske store forandringer, f.eks. med priserne på de produkter, der sælges – eller købes, miljølovgivningen o.m.a. Derudover er det også oftest sådan, at familielivet også udspilles i og omkring virksomheden. Arbejdsplads og hjem ligger tit på samme matrikel.
Når du driver og udvikler en større landbrugsvirksomhed, er det nødvendigt med inspiration, at supplere med andre(s) kompetencer og viden. Flere og flere sammensætter et gårdråd/-bestyrelse som det netværk, der har stor indsigt i din virksomhed, og som kan bidrage med andre kompetencer og viden, f.eks. fra andre brancher, som du kan drage nytte af.

Som virksomhedsleder sammensætter du gårdrådet, så der opnås den bedste sparring og synergi.
Gårdrådet opererer på det taktiske og strategiske niveau via 2-5 møder om året. Det giver dig et bedre beslutningsgrundlag for både nuværende og fremtidige dispositioner.
I kvægXperten har vi medarbejdere, der har erfaring med at indgå i gårdråd.