Ko-præmie er en koblet tilskudsordning for levende køer. Tilskudsordningen er en midlertidig ordning, der løber fra 2023 til 2026.

Ansøgningsfristen er 26. april 2024. Forsinket ansøgning er muligt indtil 21. maj 2024 (ændringsfristen).

Hvilke dyr gives der tilskud for?

Landbrugsstyrelsen giver tilskud pr. dyr, der er registreret med status af ko som køn i henhold til CHR på ændringsfristen. Du skal derfor være opmærksom på, at indkøbte køer eller kvier, der kælver lige op til ændringsfristen, er korrekt registreret i CHR. Fødevarestyrelsen ændrer status for køn i CHR fra kvie til ko første gang, der bliver registreret en kælvning på en kvie.

Sådan ansøger du om ko-præmie

Du skal ikke søge om tilskud for enkelte dyr, men sende en ansøgning ved at sætte kryds i fællesskemaet via Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Tast selv.

Du ansøger via denne hjemmeside: https://selvbetjening.lbst.dk

Du skal ansøge med det samme CVR- eller CPR-nummer, som din besætning er registreret under i CHR. Det er derfor vigtigt, at du benytter det MitID, der gælder for besætningens CVR-nummer.

Din ansøgning gælder fra 1. januar det år du ansøger og for de følgende år, indtil du skriftligt melder dig ud af ordningen. Hvis du et år ikke har registreret mindst én ko i CHR på ændringsfristen, bliver du automatisk frameldt ordningen med virkning fra det efterfølgende år.

Bemærk, at ansøgninger fra 2023 ikke automatisk overføres til 2024. Har du ansøgt i 2023, skal du altså ansøge på ny i 2024, hvorefter tilmeldingen vil fortsætte som beskrevet ovenfor.

Hvis du ikke er enig i oplysningerne om dine dyr

Når du har ansøgt om ko-præmie, vil du modtage et høringsbrev i juli måned med oplysninger om det antal køer, Landbrugsstyrelsen har registreret, du har på ændringsfristen for fællesskemaet. Hvis du mener, at der er fejl i oplysningerne, skal du indsende forklaring og dokumentation (for eksempel købs- eller salgsaftaler eller skærmdumps fra dit it-program for dit kvæghold) inden den oplyste frist.

Kriterier for at modtage ko-præmie

  • Alle dyr skal være korrekt mærket med øremærke og korrekt registreret i CHR.
  • Ved kontrol på bedriften skal du kunne fremvise bilag som dokumentation for dine køers indgang og afgang på bedriften eller slagtning, inden for ansøgningsåret.
  • Du skal have registreret mindst 20 køer i CHR på ændringsfristen for at indsende fællesskemaet, som er den 21. maj.
  • Du skal leve op til de generelle betingelser for at modtage tilskud fra Landbrugsstyrelsen. Du kan læse mere om dette på Landbrugsstyrelsen hjemmeside.

Så meget kan du få i tilskud

Tilskudspuljen er på i alt 213 mio. kr. fordelt faldene over perioden 2023-2026. Tilskuddet pr. dyr afhænger af det samlede antal dyr, der opfylder kriterierne og forpligtigelserne ved ændringsfristen i ansøgningsåret, og det beløb, der er afsat til den årlige finansiering.

Tilskuddet pr. ko vil dog udgøre mindst 11 EUR (ca. 82 kr.) og maks. 17 EUR (ca. 127 kr.) i 2024.

Ko-præmie bliver udbetalt i perioden 1. februar til 30. juni i året efter ansøgningsåret.

Læs mere om tilskudordningen

Læs mere i vejledningen om ko-præmie 2024 her

Har du spørgsmål eller behov for sparring, er du altid velkommen til at kontakte vores ekspert på området…

Simone Balthzersen, kvægrådgiver

Tlf.: 9615 3042

slb@kvxp.dk