Nu melder kalenderen snart 14. april og nogle steder lukkes køerne på græs foran en kæmpe menneskemængde. Andre venter lidt endnu. Fælles er, at nu begynder en tid hvor planlægning og opfølgning er lige så vigtig, måske også lidt vigtigere, end i vinterperioden.

Planlægning er en forudsætning for en succesfuld afgræsningssæson. Vejret kan vi ikke forudsige, men vi kan gøre vores bedste for at lægge en plan, med alternativer som tager højde for omskifteligt vejr. I forbindelse med planlægningen sættes nogle mål for græsoptagelsen, og vi får en drøftelse af hvor meget areal og hvilke arealer vi har til afgræsning og hvordan de udnyttes bedst.

Når planen så er lagt og sæsonen er i gang, kommer opfølgningen. Opfølgningen er essentiel for at holde ydelsen og græsoptagelsen hen over sæsonen. Ved hjælp af hyppige foderkontroller kan vi måle på udbyttet hen over sæsonen og vi kan lave små justeringer i fodringen, så vi hele tiden er foran i forhold til græssets udvikling og dermed også potentielle fald i ydelsen.

De små justeringer gør, at vi får korrigeret med energi og protein forud for ændringerne i græsset og dermed bliver det nemmere at opretholde en høj ydelse hele sæsonen. Men man kommer ikke sovende til en høj ydelse og højt græsoptag. Det kræver opfølgning og foldskifte.

Alt dette kan vi hjælpe med. Og vi tilbyder også eliteafgræsning, som du kan læse mere om her

Har du spørgsmål eller behov for sparring, er du altid velkommen til at kontakte vores ekspert på området…

Louise Kock Hilligsøe, kvægrådgiver

Tlf.: 9663 0561

lhi@kvxp.dk