Det kræver gode rutiner og styr på hygiejnen, at komme af med B-streptokokker og Salmonella. 

B-streptokokker og Salmonella er bakterier, som på mange områder kræver den samme håndtering, hvis man vil af med dem.

I Danmark er det på nuværende tidspunkt cirka 11 procent af alle mælkeleverende besætninger der har B-Streptokokker og cirka 11 procent der har Salmonella Dublin.

Begge bakterier er zoonoser og smitter derfor fra dyr til mennesker og omvendt.

Hvad er B-streptokokker?

B-streptokokker er en bakterie, som giver infektion i mælkekirtlen (yverbetændelse, Mastitis), der oftest er mild og uden synlige kirtelforandringer. Infektionen forbliver oftest i yveret og er derfor årsag til dårlig mælkekvalitet og bakterier i mælken.

B-streptokokker kan findes på koens hud og slimhinder samt i gødning, men findes primært i mælken. Men netop fordi B-streptokokker kan smitte via slimhinden, kan kalven blive inficeres ved at drikke mælk med B-streptokokker. Bakterierne kan dog dræbes ved normal pasteurisering af mælken.

Derfor er B-streptokokker så svære at komme af med

Infektionen er yderst smitsom. Derfor kræver en sanering mod B-streptokokker, at bedriften har godt styr på de daglige rutiner og på hygiejnen. B-streptokokker kræver tre negative mælkeprøvesvar inden for 10-12 dage, før man kan erklære en ko sandsynligvis fri, da den ikke udskiller smitstoffer kontinuerligt. I den tid skal koen holdes adskilt fra øvrige dyr, og det kan give en del praktiske udfordringer.

Det bedste råd mod B-streptokokker er helt at undgå, at de kommer ind i besætningen.

Hvad er Salmonella Dublin?

Salmonella Dublin er en bakterie, der hovedsageligt smitter via gødning. Bakterien findes primært hos kvæg. Salmonella Dublin har udviklet sig til at være tilpasset kvæg. Den er ’værtstilpasset’, hvilket betyder at den især findes hos kvæg, opformeres i kvæg og spredes af kvæg. Typisk vil udbrud af Salmonella Dublin vise sig hos kalve under seks måneder, men kreaturer i alle aldre kan blive syge.

Sådan smitter Salmonella Dublin

Salmonella Dublin smitter hovedsageligt via gødning fra smittede kreaturer. Den kan derfor spredes via gødning, gylle og alt hvad der kommer i kontakt med gødning og gylle. Den spredes således ikke kun ved direkte kontakt mellem dyr, men også via gødningsforurenede overflader, inventar, redskaber, vand, mælk, fodertrug/bord, hænder, støvler, overtøj, transportvogne osv. Den kan også spredes over længere afstande (flere meter) gennem luften via aerosoler, for eksempel ved højtryksrens.

Salmonellabakterien kan overleve i gødning i flere år og har det bedst i fugtige/våde og lune omgivelser. Til gengæld slår direkte sollys og udtørring ret effektivt salmonellabakterierne ihjel. Det gælder dog ikke, hvis bakterien får lov til at gemme sig i “organisk materiale”, for eksempel i gødningen.

Symptomer du skal se efter

Hos kalve er de hyppigste symptomer diarré, lungebetændelse, feber, utrivelighed, nedstemthed, ophørt ædelyst, led betændelse og evt. blodforgiftning, hvor kalven bliver liggende med stigende svaghed indtil død.

Hos voksne dyr er de hyppigste symptomer abort (ofte uden andre symptomer samtidig), feber, (blodig) diarré med efterfølgende vægttab, nedsat/ophørt mælkeproduktion og lejlighedsvis lungebetændelse.

Bekæmpelse af B-streptokokker og Salmonella

Dette gøres bedst ved at forbedre hygiejnen i køer og kalves nærmiljø og sørge for grundig rengøring. Staldsystemet og de daglige rutiner bør desuden indrettes, så bakterierne får svært ved at komme rundt i besætningen. Derfor skal der hensigtsmæssige hygiejnetiltag og målrettede managementproducerer til for at stoppe smittespredningen mellem dyr, staldafsnit og besætninger.

Har du spørgsmål eller behov for sparring omkring smittebeskyttelse, er du altid velkommen til at kontakte vores ekspert på området.

Vibeke Fladkjær Nielsen, kvægrådgiver

Tlf.: 9615 3049

vfn@kvxp.dk