Besætningsprognose er grundlaget til produktionsbudget

Tiden nærmer sig til at næste års budget skal bearbejdes, og mål for næste års produktion skal pudses af og justeres til.

Uanset om budgettet er for sin egen skyld, eller om det skal laves for kreditorerne, så er budgetplanlægningen basis for at få trimmet sin produktion og få fastlagt sine strategier for indkøb af foder og dyrkning af grovfoder.

Når du skal nå i mål med et stærkt budget, skal der bruges tid og kræfter på prognosen. Det er i planlægningen af besætningsprognosen, at du kan ændre på mål for: produktionen af mælk, reproduktion, sundhed og besætningsdynamikken.

Værktøjet ”Besætningsprognose” i DMS baserer sine fremskrivninger på de opnået nøgletal. Er ydelsen steget de sidste 12 måneder, så fremskriver prognosen en ydelsesstigning, der er tilsvarende det kommende år. Således også hvis der har været negativ udvikling i ydelsesniveau, dødelighed eller andet.

Brug tid med din kvægrådgiver på at lægge en plan, når dårlige tendenser i nøgletallene rettes til mere positive takter i besætningsprognosen. Det er let at rette et ydelsesfald de sidste 12 måneder til en ydelse, der er let stigende de kommende 12 måneder, men der skal lægges en plan for, hvordan udviklingen kan vendes.

Det gælder på alle områder. Er stalden til opdræt for lille, hvordan skaffer du så mere plads, eller skal antallet af kvier reduceres. Bliver prognosen udregnet efter et reduceret opdræt, hvilke handlinger skal du så i gang med for at komme i mål efter det budgetteret. For få du ikke gjort de nødvendige tiltag i tide, får du overbelægning og et overskredet foderbudget.

Uanset om du laver budget selv eller får hjælp til det, så er besætningsprognosen hjørnestenen i produktionsbudgettet. Så brug tid på at få den på plads, så passer markplan, foderindkøb og leveret mælkemængde bedre passer med virkeligheden, og du kan følge næste års budget.

Brug for råd og vejledning?

Kontakt vores ekspert på området

René Nygaard, kvægrådgiver

Tlf.: 9615 3047

rny@kvxp.dk