Det er NU tid for ensilering af 2. slæt + opfølgning på slætstrategien

Vi oplevede i år meget kolde nætter helt frem til 17-18. maj – det satte en begrænsning på græsvæksten, men der er kommet godt gang i det, efter de kolde nætter er ovre og nu er det mere regnmængden, der nogle steder har været begrænsende for væksten.

Kvaliteten af de tidligste analyser viser en meget høj fordøjelighed på 82-84% af organisk stof, men det er også ensilage, som er snittet allerede midt i maj – flere af dem har også et meget højt indhold af sukker. Der er en meget hurtig genvækst, når 1. slæt tages med så høj fordøjelighed – marken er faktisk grøn igen dagen efter og derfor skal 2. slæt tages allerede 3½-4 uger efter 1. slæt – og på disse marker er 2. slæt sandsynligvis taget allerede nu.

De fleste steder blev 1. slæt taget lidt senere omkring den 20-25. maj – dem har vi ikke resultater på endnu, men vi har en forventning om en fordøjelighed omkring 80-82%. Når 2. slæt også skal have en høj fordøjelighed, så er det allerede nu tiden at tage 2. slæt på disse marker. Det gælder også selv om, der ikke er blevet så stort et lag på græsmarken – hvis kvaliteten skal være god med en fordøjelighed på 78- 80% af organisk stof, så er det max. 4 uger efter 1. slæt, specielt hvis græsblandingen er med væsentlig indhold af rajsvingel og rødkløver (fx blanding 45).

 

Mangel på vand

Der er marker, som bærer præg af mangel på vand lige efter 1. slæt – de kan være meget stængelede nu, og hvis de ikke er tætte i bunden, med god bladvækst, så er fordøjeligheden sandsynligvis blevet for lav nu. I de tilfælde kan det overvejes, om det er 2. slæt, som skal blive til det planlagte kviefoder og derfor først tages om et par uger, eller ved udsigt til mere ustadigt vejr.

Hvis der ikke allerede er taget analyse af 1. slæt, så vil det være en god ide at få den taget – evt. sammen med en analyse af 2. slæt om 3-4 uger. Derved kan resultatet af analyserne sammen med opgørelse af udbytte i 1. og 2. slæt, indgå i vurderingen af tidspunkt for 3. slæt. På det tidspunkt har vi også mere fornemmelse af, hvordan majsen vil blive og om der evt. skal tænkes i at lave noget helsæd som buffer.

Annette Østergaard,  kvægrådgiver

Mail: ajg@kvxp.dk 

Tlf.: 96185890