Brug din økonomikonsulent og kvægrådgiver til at tegne fremtiden, i stedet for historiske blik i bagspejlet med klassiske produktionsopfølgninger

2022 er lige om hjørnet og giver anledning til nye mål for det kommende år. Elsker du og dine medarbejder at sætte mål, men synes det kan være svært at finde tid til at lave en løbende opfølgning og udvikling? Eller savner du og dine medarbejdere mere tværfaglig sparring omkring udformning af mål, med handlingsplaner der giver afkast?

Savner du mere fokus på mulighederne og udviklingspotentialet, i stedet for en kommentar på status i din opfølgning? Du modtager i forvejen uanede mængder af opfølgningsdata, hvad med mere proaktiv sparring omkring dine aktiviteter og produktionen.

Tænk hvis du fik et månedligt eller kvartalsvis notat på dit indtjeningsgrundlag, med unik sammenkobling mellem de produktionsmæssige- og økonomiske præstationer. Et ark, som vil anerkende og afspejle dig og dine medarbejders daglige indsats og potentialer. Et ark, som understøtter din lederrolle til både medarbejdere, erfagrupper, samarbejdspartnere og kreditorer.

Fjordlands produktionsoptimering hjælper dig med at kortlægge strukturelle og produktionsmæssige tendenser, med faglig tilkobling af din arbejdetssituation – herunder produktionsudvikling, medarbejderudvikling samt fokusområder og arbejdsdeling.

Produktionsoptimering er et værktøj, som giver dig et konkret proaktiv overblik. Den giver dig et helt nøjagtigt indblik af bedriftens udgangspunkt, og mindst lige så vigtig, et konkret og praksisnært fokus på vejen frem. Du får ikke et standartdokument, men et værktøj som er skræddersyet efter dig og dine medarbejdersbehov og mål.

Det får du:

  • Et konkret, struktureret overblik, som samler de produktions- og økonomiske mål og potentialer
  • Korte kommentarer fra både økonomikonsulenten og kvægrådgiveren, som beskriver udviklingen og mulighederne for din mælkeproduktion, ledelse og økonomi
  • Konkret sparring i øjenhøjde til dig og dine medarbejdere
  • Et ledelsesværktøj, som kan bidrag til øget motivation og engagement hos medarbejderne
  • Et ark som fungerer både som dialog- og udviklingsværktøj, og understøtter dig i oplæringsperioden ved nye medarbejdere
  • Proaktiv opfølgning – hvad kommer der ud af indsatserne
  • Større indblik i hvilke tiltag, som bidrager til øget indtjening

Planer og mål er vigtige. – Det skaber fokus på dine potentialer og bidrager til en fælles retning på alles handlinger i virksomheden. Men hvad er udviklingsmål og planer værd, hvis ikke effekten bliver bemærket og italesat i et sprog, som er til at forstå?

Det betyder meget for os, at notatet tager afsæt i din konkrete virksomhed, og afspejler de mål og indsatser, som netop er relevante for dig og dine medarbejdere. Med en korrekt og proaktiv opfølgning vil du styrke ejerskabet til opgaverne og den daglige motivation for dine ansatte. Du får derved et stærkt tværfagligt motivationsredskab til bedriften.

Fokusområderne kan være meget forskellig og individuel fra landbrug til landbrug, men der er stadig mulighed for at sammenligne og dele nøgletal med erfagruppen.

Et eksempel på et spændende nøgletal kan være kilo EKM. pr. arbejdstime eller lønkrone, som giver et stabilt og målbart nøgletal over virksomheden arbejdseffekt.

Du kan som udgangspunkt se det som et ledelsesværktøj, der understøtter din målstyring og kommunikationen med dine medarbejdere og samarbejdspartnere. Samtidig styrker den dit udviklingspotentiale og kvalitetssikring på bedriften, så du kan navigere og handle på dine muligheder. Du ser økonomien anvendes i henhold til de prioriteringer eller mål der opstilles. Eksempelvis om der sker en ønsket økonomisk ændring i forholdet mellem ressourceanvendelsen, eller om du har den rigtige prioritering af ressourcer til bestemte projekter eller indsatser.

Mange virksomheder har allerede den faste økonomiske budgetopfølgning, hvor der gøres status i forhold til budgettet. Produktet her, giver fokus og finder potentialer som ligger et niveau dybere, og vil styrke analysen, når der er brug for forandringer og opsættes scenarier for fremtiden.

2022 er lige om hjørnet og giver anledning til nye mål for det kommende år. Elsker du og dine medarbejder at sætte mål, men synes det kan være svært at finde tid til at lave en løbende opfølgning og udvikling? Eller savner du og dine medarbejdere mere tværfaglig sparring omkring udformning af mål, med handlingsplaner der giver afkast?

René Nygaard, kvægrådgiver
Mail: rny@kvxp.dk
Tlf: 96153047

Hvis du er blevet mere interesseret i produktet, og vil høre nærmere om dine muligheder, så kontakt Gorm Villadsen, Fjordland eller René Nygaard, KvægXperten.

Gorm Villadsen, økonomikonsulent
Mail: gvi@fjordland.dk
Tlf: 96153069