Dit græs er guld værd

Du henter let 4.000 kr. ekstra pr. ha ved et ekstra slæt.

Med høje priser på indkøbt protein og energi bliver andelen af grovfoderet vigtigere end tidligere for at sikre højst mulig indtjening. Græsset skal indhøstes med højst mulige fordøjelighed, og vi har regnet på konsekvensen ved en fordøjelighed på 1,20 kg tørstof/FE = 6,20 MJ/kg ts i forhold til 1,12 kg tørstof/FE = 6,60 MJ/kg ts.

Det svarer til en fordøjelighed, der stiger fra 75 % til 78 % i gennemsnit for alle slæt taget over året.

Keld Tølbølls indtjeningskurver for grasensilage
Kilde: Keld Tølbøll, KvægXperten.

Prisen pr. FE i græsensilage stiger ganske vist, når der skal tages flere slæt. Modellen oven for viser gevinsten ved øget fordøjeligheden ved forskellige fremstillingspriser på ensilagen. Der er regnet med kraftfoder til 300,- kr. pr. hkg.

Ved en gns. græshøst på 10.000 FE/ha, er der for de fleste mellem 4.000 kr. til 5.000 kr. at hente pr. ha til at betale omkostningerne til at tage et ekstra slæt. Vi opfordrer kraftigt til at se sin slætstrategi efter i sømmene, om årets græshøst skal bestå af 5. eller 6. slæt.

Første slæt er bestemmende for de øvrige slæt, og du skal i gang 5 dage før med 1. slæt, hvis du normalt tager 4 slæt og vil op på 5. slæt. Og ti dage før hvis du vil gå fra 4 slæt til 6 slæt.

Kontakt vores ekspert på området

Keld Tølbøll, kvægrådgiver

Tlf.: 9615 3044

ket@kvxp.dk