Er der praktiske muligheder i brug af rapsfrø til malkekøer?

Brug af mere foderfedt i køernes ration i form af rapsfrø er et af de tiltag, der i klimamæssig sammenhæng nævnes i forhold til at mindske udledningen af methan. I økologiske rationer har vi ofte forholdsvis lave niveauer i fedtsyrer og proteinfoder er blevet forholdsvis dyrt og sværere at få fat i. Derfor skal vi måske tænke på en højere grad af selvforsyning, eller i hvert fald en højere grad af nærproduceret foder.

Dyrkning af økologisk raps er ikke en stor afgrøde herhjemme endnu, men hvis det rent praktisk er muligt at anvende rapsfrøene i fuldfoderblandingen, så kan der godt være perspektiver i det. Flere forsøg har også vist en positiv effekt på ydelsen ved at tildele formalede rapsfrø (+5% EKM), samtidig med, at der har været en reduktion i udskillelsen af methan på op til 8%.

De Udfordringer der er med rapsfrø er, at de er små og hårde og derfor nemt passerer hele gennem koen. Derfor skal der en formaling til og der har spørgsmålene været:

  • Hvilke møller og hvilke indstillinger kan forarbejde frøene?
  • Vil der ske en tilklistring af møllerne?
  • Hvad er holdbarheden af de formalede frø?

Der er derfor lavet undersøgelser af effekten af at formale rapsfrø. Og det har vist sig, at både skive- og hammermøller samt visse valser kan formale rapsfrø tilfredsstillende. Skivemølle på max 2 mm og Hammermølle på 2-3 mm resulterer i formaling uden hele kerner. Indstilling af møller og valser er vigtige, ellers er der risiko for, at der bliver for mange hele frø. Rapsfrøene tilklistrer mindre end forventet og ser ikke ud til at være et problem ved de afprøve møller og valser. På trods af forskellig TS% i frø synes holdbarhed af formalet rapsfrø at være rimelig i flere dage og uger, men anbefalingen vil være at rapsfrøene skal have et tørstofindhold på mindst 93%

Der kan læses nærmere om, hvilke møller og valser, der har været anvendt i forsøgene ved at følge dette link: https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/7/c/f/foder_fodring_fodringsdag20_formaling_valsning_holdbarhed_rapsfro.pdf

Anette Østergaard, kvægrådgiver

Mail: ajg@kvxp.dk

Tlf: 96185890