Du kan stadig nå at ændre i markplanen!

 

Priserne på råvarer er høje for tiden og det ser ud til at holde et langt stykke hen ad vejen. Lige nu ser det ikke ud til at priserne falder i 2022.

 

Hvor meget grovfoder/hjemmeavlet foder kan man bruge?

 

Jeg har regnet på rationer til både stor race og jersey, med hhv 12000 og 11000 kg EKM.

 

Forudsætningen for beregningerne er at der kan laves forholdsvis meget grovfoder med en meget høj fordøjelighed. Større mængder kolbemajs betyder meget for beregningerne.

 

Mine beregninger viser at vi sagtens kan fodre på nedenstående måde:

Udfordringen i planerne er AAT-niveau. I de her skitserede rationer er AAT opfyldt, det er øvrige væsentlige næringsstoffer også.  Ved at varmebehandle korn og proteinfo-dermidler, kan vi opnå betydelige højere AAT-værdier. For kornet stiger AAT med ca 20% ved varmebehandling og for proteinfodermidlerne 50-80% højere AAT-værdier.

 

Vi kan derved komme højere op i anvendelse af hjemmeproduceret korn og spare på Rapskager/skrå.

 

Forudsætningen for regnestykket er at I kan producere grovfoder af tilstrækkelig høj kvalitet, for græsensilage med en fordøjelighed på minimum 82%. Kan I ikke dyrke kolbemajs, kan man forbedre kvaliteten af majsensilagen, ved de kendte faktorer med høj stub.

Kontakt mig gerne hvis det giver anledning til spørgsmål

Jørgen Aagren, kvægrådgiver
Mail: jaa@kvxp.dk
Tlf: 9635 1334