Få succes med forandringer

Selv små ændringer i hverdagen er vanskelige at holde fast i, når tidsplanen bliver presset eller resultatet ikke viser sig efter to dage.

Vi kender det alle. Det er lige meget, om det er slankekuren eller løbeturen, der skal holdes i gang, som det nye sunde element i ens liv, eller om det er nye arbejdsgange i kalvestalden eller blandeproceduren til mixervognen, der kræver ændringer for at nå bedre resultater. De dage, hvor tiden er presset, medarbejderen er syg eller forårsarbejdet står for døren, bliver alle gode intentioner skudt i baggrunden, og de gamle rutiner bliver fundet frem igen.

Undskyldningerne kender vi også alle sammen. Det er bare lige en enkelt gang, en enkelt uge, og inden man får set sig om, er der gået et par måneder, og rådgiveren ringer og spørger, hvordan de nye tiltag virker. Er vi så ærlige nok? Fortæller vi, at vi er i gang, men tiden er blevet presset? Eller fortæller vi, at vi ikke synes, at det rigtig virker. Uanset, hvad forklaringen er, så ser man ind i tabte ressourcer og et nederlag, der ligger som et åg over lysten til at prøve at lave nye forandringer.

Forandringer skal ikke sættes i gang for forandringernes skyld. Forandringer er nødvendige for at flytte sig fra status quo, og mislykkes en forandringsproces, uanset hvor lille den måtte være, så ender man op med et ryge tilbage til udgangspunktet. Forandringer går ofte galt, fordi en forandring påvirker flere ting, som man ikke altid er opmærksom på. Har man indkøbt nyt udstyr, skal medarbejderne lærer at bruge udstyret, og der er ikke beregnet tid til, at der skal bruges tid på læring. Konklusionen bliver, at det som er indkøbt som en arbejdslettelse, bliver sat til side, fordi det viser at være mere bøvlet end før.

Ofte er det sådan, at nye systemer tager tid at få kørt ind. Jo, større investeringen er, jo, større er villigheden til at ofre tiden på at få det til at virke. Måske er der tale om en ny stald, og derfor er status quo ikke en egentlig mulighed. Samtidig kan der være et misforhold mellem tidsforbruget på forandringen, og de opnået resultater. Et eksempel kan være bedre blandesikkerhed i fuldfoderblanderen; det kan virke afsindigt at bruge en masse tid på kalibrering, kontrolvejninger, blanding af premix osv. og efter en måned med alt det merarbejde, er der stadig problemer i stalden. Hvad hjælper forandringen overhovedet, når alt det ekstra arbejde ikke giver resultater?

 

Det er tålmodigheden, der svigter os

Med eksemplet med fuldfoderblanderen er det sådan, at man kan have fejlfodret sine køer i flere år, fordi vægten løber, imens man er i gang med at blande, eller vægten ikke er kalibreret, siden den blev købt, eller man har været sløset med at få ramt blandingen præcist fra dag til dag. Man retter ikke en fejl, der har stået på over lang tid i løbet af få dage eller uger. Det kan man med nød gøre i en kalvestald, hvor indsatsen er at få kalvedødeligheden ned. Der kommer nye kalve hele tiden, derfor vil en ny kalv i en forandret procedure få gavn af forandringen, så snart den er født. Køer, der har været udsat for uhensigtsmæssigheder i en lang periode i deres liv, begynder ikke bare at præforme i vildskab, bare fordi man ændre nogle procedurer til noget mere ko venligt.

Vi vil gerne i KvægXperten være med til at føre dine forandringer i stalden i sikker havn. Der er brug for at få beskrevet de ændringer, du skal have laver i produktionen, og vi kan være behjælpelig med beskrivelse af tydelige målsætninger og nye arbejdsgange for stalden. Lad os hjælpe dig og dine medarbejdere med at kigge nøgletallene igennem, og lad os starte med at lave en køreplan for, hvordan forandringsprocessen kan gennemføres, så resultaterne (store som små) kommer, og motivationen holdes i kog, til hele processen er gennemført.

René Nygaard, kvægrådgiver

9615 3047

rny@kvxp.dk

Kontakt vores ekspert på området