Den 1.juli 2024 træder de næste overgangsordninger i kraft for Bekendtgørelsen om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg. Dermed har fødevarestyrelsen også varslet, at de kommer til at køre en dyrevelfærdskampagne, hvor der ved stikprøver vil blive kontrolleret både gamle og nye stalde.

Hvis din kostald er bygget efter 2012, skal den leve op til alle kravene i Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg. Hvis din stald er bygget før 2012 er der overgangsordninger hvor der løbende, frem mod 2034, kommer flere og flere krav til dyrevelfærden i staldene.

To af de ting der skal bringes i orden inden 1. juli 2024, er sygebokse og kælvningsfaciliteter. To ting som oftest kræver, at man får tilpasset sin miljøgodkendelse. Så hvis man ikke allerede er i gang med at etablere sygebokse og kælvningsfaciliteter, så er det ved at være op over.

Hvis du har brug for råd og vejledning, så er du velkommen til at kontakte rådgiverne i KvægXperten.

Kontakt os på 9615 3000