Fokus på klovene

Klovsundhed har stor betydning for økonomien i en mælkeproduktion. Halte køer giver støre dyrlægeregninger og mindre produktion. Alle mælkeproducenter ønsker at minimere problemet.

KvægXperten har følgende anbefalinger:

  • Minimer stå tiden f.eks. i forbindelse med opsamling til malkning. Sengebåsene skal være attraktive at ligge i. For meget ståtid giver øget risiko for såleknusning.
  • Undgå at kommer bag efter med klovbeskæring, der kommer bare flere problemkøer.
  • I perioder med risiko for varmestress stiger ståtiden, så lav tiltag i stalden som kan afhjælpe varme.
  • For at minimere risiko for Digital Dermatitis skal man anvende forebyggende klovbad med hydratkalk en eller to gange om ugen afhængig af smittetryk. Niels Arne anbefaler 1 sæk kalk til 200 liter vand, husk at læske det op. Det vil sige lave blanding efter f.eks. morgen malkning og anvend den om eftermiddagen.
  • Digital Dermatitis smitte forstærkes af ammoniak dampe fra gyllen og det anbefales at holde en afstand til gyllen under spalterne på min. 0,5 meter.
  • Ydelsesniveau påvirker og anvendelse af protein øger horndannelse og behovet for beskæring. Niels Arne har en tommelfinger regel, at for hver 3000 kg mælk er der behov for en beskæring.

Disse tiltag sammen med et dagligt management, der sikrer et højt hygiejneniveau og velstrøede sengebåse, og i kombination med en afbalanceret fodring giver basis for god klovsundhed.

Kontakt vores ekspert på området

René Nygaard, kvægrådgiver

Tlf.: 9615 3047

rny@kvxp.dk