Fokus på smittebeskyttelse: Diarré (Rota-Corona Virus og Cryptosporidier)

Nøgleord: Diarre, grupperinger, goldko-boks, hygiejne, smittepres

Hvad er Rota-Corona Virus og Cryptosporidier

Diarré kan skyldes en smitsom sygdom, som forårsages af enten bakterier, vira eller parasitter. Infektion med Rota- og Corona virus begynder i tyndtarmen og spreder sig ofte til tyktarmen. Tarmens villier svinder ind og nærings- og væskeoptag reduceres. Diarré som følge af Rota-Corona Virus opstår oftest hos kalve, der er mellem en og to uger gamle. Kalve, der inficeres med Rotavirus, udskiller store mængder af virus i deres fæces i ca. fem til syv dage, hvorfor spredning af smitte i netop disse dage er meget stor.


Diarré forårsaget af Cryptosporidier opstår oftest, når kalvene er mellem en og fire uger gamle. Cryptosporidier invaderer epitelcellerne i tarmens og mavens slimhinder, hvormed optagelse af vand og næringsstoffer mindskes. For at øge mængden af antistoffer i råmælken og dermed øge beskyttelsesniveauet hos kalven, kan koen immuniseres med en vaccine få uger før kælvning.

Forekomst

Diarre er, sammen med lungebetændelse, den sygdom der forårsager flest dødstilfælde blandt kalve i alderen 0-30 dage.

Smitteveje

Smittestofferne kan spredes mellem kalve ved direkte eller indirekte kontakt, idet kalve har berøringsmulighed til andre kalve, eller ved brug af kontamineret inventar og redskaber. Umiddelbart efter kælvning kan kalven smittes, hvis kælvningsboksen eller yveret er inficeret. Yderligere kan kalvene blive smittet ved indtagelse af forurenet foder og vand. Infektionen forløber sig over ca. to uger. Parasitterne kan forblive levedygtige i mange måneder og er derfor svære at slå ned. Holdes de ved en temperatur på 20 grader i 6 måneder, vil mange stadigvæk være levedygtige. Høje temperaturer og udtørring vil mindske parasitternes levedygtighed.

Opmærksomhedspunkter ifm. opstaldning

Gruppestørrelsen

Grupperinger af kalve øger smittepresset. Det er af stor betydning at holde grupperne så små som muligt for at undgå et højt smittepres. Større grupper er generelt mere syge og der ses dobbelt så stor sandsynlighed for sygdom i dynamiske grupper frem for stabile grupper. Derfor er det vigtigt at sammenblanding undgås. Ved at lave små hold af 4-8 kalve, kan holdet følges ad i perioden på dybstrøelse. Herved undgår man at blande dyr fra forskellige aldersgrupper.

Kvadratmeter

Når kalvene opstaldes flokvis, skal der være tilstrækkelig plads til, at de kan vende sig og lægge sig uden hindring.

Kvadratmeter og vægt

Vægt M2
60-100 kg 1,8 m2/dyr
100-150 kg 2,2 m2/dyr
150-200 kg 2,6 m2/dyr
200-300 kg 3,2 m2/dyr

I forhold til smittebeskyttelse er det dog vigtigt at huske, at mere plads mellem kalvene, reducerer smittepresset og dermed risikoen for spredning af f.eks. lungebetændelse.

Staldklimaet

Kalvestalden skal placeres væk fra sårbare grupper såsom nykælvere og syge dyr. Ligeledes skal kalveafsnittet placeres i et område hvor de ikke stresses af f.eks. larm, trafik og flytning af andre dyregrupper. Åbne stalde med justerbare gardiner giver mulighed for et godt luftskifte uden kalvene får træk på kolde dage. Hvis luftfugtigheden er for høj, kan der etableres blæsere, der kan bidrage til et bedre luftskifte på varme dage.

Boksens udformning

Kalven kan smittes umiddelbart efter kælvning og det er derfor vigtigt med en ren, isoleret kælvningsboks (plader af fast materiale mellem enkeltboksene, så nabo kontakt undgås). Kælvningsboksen bør placeret væk fra andre sårbare dyregrupper såsom sygeboksene.
I kalvebokse, skal gulvet være nemt at rengøre og der skal derfor etableres en rist i hver enkelt kalveboks. Mellem hver boks skal der være en væg/plade af fast materiale, så der ikke kan opstå kontakt mellem grupperne.

Placering af diverse

Kalvekøkkenet skal placeres så tæt på kalvene som muligt. Det skal være nemt og bekvemt at komme til og fra køkkenet. Hvis der benyttes mælkepulver, skal dette opbevares tørt.
Vandkopper og fodertrug skal placeres således at kalvene på bedst mulig vis undgår at gøde i dem. Hvis muligt, skal vandkopper og halmhæk ikke placeres i samme side.

Rengøringsmuligheder

Der skal være mulighed for støvle- og håndvask med varmt vand i kalvekøkkenet. Ligeledes skal mælketaxi plus diverse rengøres med varmt vand (80 grader).
Det skal være nemt at rengøre boksene ved udmugning og højtryksrensning. Sørg for at kalvene i staldafsnittet ikke påvirkes mere en nødvendigt ved rengøring af tomme bokse. Ved højtryksrensning spreder smitten sig nemt, hvis der er åbent mellem boksene.

Har du spørgsmål eller brug for sparring, er du velkommen til at kontakte vores ekspert på området

Vibeke Fladkjær Nielsen, kvægrådgiver

Tlf.: 9615 3049

vfn@kvxp.dk