Nøgleord: Grupperinger, luftskifte, rengøring, kalvekøkken, placering

Hvad er lungebetændelse?

Lungebetændelse er en betændelsesproces i selve lungevævet. Lungebetændelser kan forårsages af en lang række mikroorganismer såsom virus, bakterier, svampe og parasitter. Samspillet mellem de infektiøse faktorer, miljø- og managementforhold spiller en stor rolle for, om kalven bliver syg. Især tildeling af råmælk, mælkens temperatur ved udfodring, strøelse, luftfugtighed og hygiejne er vigtige faktorer i forbindelse med forebyggelse af lungebetændelser.

Forekomst

Forekomsten af lungebetændelse i danske malkekvægsbesætninger er almen. For kvier mellem 30 og 180 dage anslås det, at den hyppigste dødsårsag er lungebetændelse. Det vurderes at 15 % af de kalve som dør inden for de første 6 måneder, dør som følge af lungebetændelse.

Smitteveje

Lungebetændelse smittes ved direkte og indirekte kontakt mellem kalve og kalvepasser. Derudover kan smitstofferne også spredes via luften og aerosoler (små luftbårne partikler eller dråber). Smitstoffernes egenskaber og smitte er generelt ikke særlig robuste. De kan godt lide varme og fugtige omgivelser. Smittepresset afhænger af mængden der udskilles, luftfugtigheden og belægningsgraden. Luften i stalden er utrolig vigtigt, da luftfugtigheden har betydning for smittepres samt irritation af slimhinden. Et godt luftskifte vil reducere disse og dermed forekomsten af luftvejsinfektioner.

Opmærksomhedspunkter ved opstaldning:

Gruppestørrelsen

Grupperinger af kalve øger sandsynligheden for lungebetændelse. Det er vigtigt at holde grupperne så små som muligt for at undgå et højt smittepres. Større grupper er generelt mere syge og der ses dobbelt så stor sandsynlighed for sygdom i dynamiske grupper frem for stabile grupper. Derfor er det vigtigt at sammenblanding undgås. Ved at lave små hold af 4-8 kalve, kan holdet følges ad i perioden på dybstrøelse. Herved undgår man at blande dyr fra forskellige aldersgrupper.

Kvadratmeter

Når kalvene opstaldes flokvis, skal der være tilstrækkelig plads til, at de kan vende sig og lægge sig uden hindring.

Kvadratmeter

Vægt M2
60-100 kg 1,8 m2/dyr
100-150 kg 2,2 m2/dyr
150-200 kg 2,6 m2/dyr
200-300 kg 3,2 m2/dyr

I forhold til smittebeskyttelse er det dog vigtigt at huske, at mere plads mellem kalvene reducerer smittepresset og dermed risikoen for spredning af f.eks. lungebetændelse.

Staldklimaet

Kalvestalden skal placeres væk fra sårbare grupper såsom nykælvere og syge dyr. Ligeledes skal kalveafsnittet placeres i et område hvor de ikke stresses af f.eks. larm, trafik og flytning af andre dyregrupper.
Undersøgelser viser at kalve der er opstaldet ude har færre luftvejsproblemer end kalve der er opstaldet inde (FarmTest no. 18, 2005). Stald klimaet er utrolig vigtigt, da luftfugtigheden spiller en væsentlig rolle for forekomsten af lungebetændelse. Åbne stalde med justerbare gardiner giver mulighed for et godt luftskifte uden kalvene får træk på kolde dage. Hvis luftfugtigheden er for høj, kan der etableres blæsere, der kan bidrage til et bedre luftskifte på varme dage.

Boksens udformning

Gulvet skal være nemt at rengøre og der skal derfor etableres en rist i hver kalveboks. Mellem hver boks skal der være en væg af fast materiale, så der ikke kan opstå kontakt mellem grupperne.

Placering af diverse

Kalvekøkkenet skal placeres så tæt på kalvene som muligt. Det skal være nemt og bekvemt at komme til og fra køkkenet. Hvis der benyttes mælkepulver, skal dette opbevares tørt.
Vandkopper og fodertrug skal placeres således at kalvene på bedst mulig vis undgår at gøde i dem. Hvis muligt, skal vandkopper og halmhæk ikke placeres i samme side.

Rengøringsmuligheder

Der skal være mulighed for støvle- og håndvask med varmt vand i kalvekøkkenet. Ligeledes skal mælketaxi plus diverse rengøres med varmt vand (80 grader).
Det skal være nemt at rengøre boksene ved udmugning og højtryksrensning. Sørg for at kalvene i staldafsnittet ikke påvirkes mere en nødvendigt ved rengøring af tomme bokse. Ved højtryksrensning spreder smitten sig nemt, hvis der er åbent mellem boksene.

Har du brug for sparring på smittebeskyttelse, er du velkommen til at kontakte vores ekspert på området

Vibeke Fladkjær Nielsen, kvægrådgiver

Tlf.: 9615 3049

vfn@kvxp.dk