Hvad er ringorm?

Ringorm er en svampeinfektion. Typisk er det svampen Trichophyton verrucosum som producerer sporer, der spreder infektionen rundt i omgivelserne.

Forekomst

Ringorm ses både ved kalve og køer. Ringorm forekommer mest om vinteren, hvor kalvene står opstaldet tæt sammen indenfor. Dyr med ringorm får hudlæsioner med hævelse, hårtab og skældannelse. De kliniske forandringer varierer i antal og størrelse. Ofte er læsionerne mest udbredt i hoved og halsregion, men der kan ses forandringer over hele kroppen.

De følgende to til fire måneder breder infektionen sig som ringe i vandet på kalven, indtil den udvikler immunitet. Ringorm giver tab i tilvæksten, og desuden vil der være varige skader på kreaturets hud.

Smitteveje

Ringorm infektionen bliver spredt rundt i stalden og mellem dyrene. Smitte kan ske ved kontakt med inventar eller ved direkte kontakt mellem dyr. Der går ca. 2-4 uger fra et dyr bliver smittet og til sygdommen bryder ud.

Udfordringen med svampesporerne er, at de kan overleve i måneder og ofte op til flere år i stalden. Årsagen hertil er, at sporerne er resistente overfor almindelig rengøring.

Opmærksomhedspunkter

En forudsætning for opnåelse af acceptabel kontrol af ringorm på besætningsplan kan være ved brug af vacciner, og ved at der samtidig iværksættes nogle hygiejniske foranstaltninger til nedsættelse af det generelle smittepres i besætningen, dvs. rensning og desinfektion af dyrenes miljø samt isolation og behandling af dyr med ringorm.

Gruppestørrelsen

Den optimale gruppestørrelse er 4-6 kalve pr. boks for at minimere det sociale stressniveau fra gruppen.

Undgå at dyrene kommer i kontakt med andre dyr, udenfor deres gruppe, og undgå sammenblandinger. Isolere dyr med ringorm, så smitten ikke spreder sig.

Hygiejne og rengøringsmuligheder

Iværksæt hygiejniske foranstaltninger til nedsættelse af det generelle smittepres i besætningen, dvs. rensning og desinfektion af dyrenes miljø.

Kontakt vores ekspert på området, hvis du har behov for sparring

Vibeke Fladkjær Nielsen, kvægrådgiver

Tlf.: 9615 3049

vfn@kvxp.dk