Forebyggelse i ensilagestakken eller brandslukning på foderbordet?

Er du én af dem der har brugt mange penge på tørsyre i sommermånederne? Kan du spare penge ved at forebygge i ensilagestakken? – Enten med ensileringsmiddel eller bare et rigtig godt stak–management!

 

Sommervarmen er ved at fortage sig og majshøsten står for døren. Derfor er det oplagt at se tilbage til de varme måneder – hvordan klarede foderrationen sig egentligt på foderbordet? Og ønsker vi at gentage ”succesen” til næste år?

Der er flere grunde til at foderrationen varmer:

  • Er fremdriften i stakken mindre end 20-30 cm om dagen?
  • Hvordan er udtagningsteknikken?
  • Samler I alt løs ensilage op?
  • Bruges der små siloer/stakke til sommer?
  • Er tørstofindholdet i ensilagen over eller under 31-35%?
  • Rådden ensilage kommer med i fuldfoderblanderen?

En varm foderration koster på foderoptagelsen og dermed også på ydelsen, så selvfølgelig skal der handles med det samme, når vi mærker en varm ration. Tørsyre stabiliserer rationen og bevarer friskheden og ædelyst.

Så derfor er tørsyre et vigtigt supplement i vores foderstyring, der alene skal bruges på de dage hvor varmen og luftfugtigheden er høj. Hvis det bruges ”konstant” i 3-4 mdr. så skal blikket vendes mod ensilagestakkene.

Slut med at reparere, forebyg i stedet

Varmen starter ude i stakkene – og det skal minimeres/forebygges. Det kan gøres med ensileringsmidler eller en rigtig god ensilering (samt godt management omkring udtagning)

God ensilering er tilstrækkelig for at sikre en god stabil ensilage og sikre et lavt tørstofstab.

Ensileringshåndværket handler primært om at høste en ensilerbar afgrøde med passende tørstof (31-35%), pakke materialet godt og sikre en stærk luft- og vandtæt afdækning.

 

Men er ensilagen for tør eller våd, eller der mangler sukker til mælkesyrebakterierne, kan ensileringsmidlerne godt komme på tale. For her er der behov for at øge stabiliteten af ensilagen.

Eller forhindre uønsket vækst af problematiske mikroorganismer.

Hvad koster det

Ud fra overstående beregning på en foderforsyning på 4 måneder, kan der spares ved at bruge ensileringsmiddel fremfor syre i fuldfoderrationen. Men det er ikke altid muligt i praksis, kun at tilsætte ensileringsmidler i dét ensilage der bruges i de varme måneder.

Planlæg NU hvordan tørstoftab og forringet foderoptagelse forhindres til næste år!

Alexia Laustsen, kvægrådgiver

Mail: all@kvxp.dk

Tlf.: 96153043