Forlænget laktation, kun for de få?

De fleste køer er klar til at kunne påbegynde inseminering ca. 6 uger efter kælvning. Hvis man bevist udsætter starttidspunktet for 1. inseminering på enkelte køer, en gruppe af køer eller alle køer, kan man tale om forlænget laktation.

Fordele og ulemper ved forlænget laktation

 • Færre goldkøer
 • Færre kælvninger
 • Færre kalve
 • Flere malkende (eller færre årskøer, hvis det er antallet af malkende, der er begrænsende)
 • Mindre mælk pr. malkende
 • Risiko for fede goldkøer
 • Mere uro i stalden (flere køer er tyregale)
 • Færre nykælvere (én ædeplads/ko fra 2022)
 • Færre insemineringer/årsko og nok også færre pr. drægtighed
 • Færre sygdomme/årsko, da de fleste sygdomme ligger omkring kælvningstidspunktet
 • Bedre holdbarhed, da en kælvning ”koster” på levealderen
 • Lidt langsommere avlsfremgang

De dårlige priser på spæde tyre kalve og spæde kødkvægs-krydsningskalve gør forlænget laktation mere attraktivt. Økonomien i kvieopdræt bør dog ikke nødvendigvis spille ind i vurderingen af, om det er fordelagtigt eller ej. Det er formentlig kødkvægskrydsninger, der bliver født flere/færre af.

Krav, for at det er økonomisk fordelagtigt

Ud over ovennævnte faktorer, som påvirkes ved forlænget laktation, er der én altafgørende faktor: Koens laktationskurve skal være høj og flad. I DMS kan du se dine køers laktationskurver, hhv. for 1. kalvs, 2. kalvs og ældre køer.

 1. kalvs køer har normalt en flad laktationskurve. For at det er fordelagtig at lave forlænget laktation på denne gruppe, skal gruppen yde omkring eller over 85 % af de ældre køers ydelse. Altså, hvis 1. kalvs køerne generelt malker for lidt, skal de hurtigst muligt videre til 2. kalv.
 2. kalvs køerne yder ofte ret forskelligt, så forlænget laktation generelt på denne gruppe vil være risikabelt.

Ældre køer kan være aktuelle til forlænget laktation, hvis gruppen har en flad laktationskurve. Det er jo også typisk denne gruppe, der har flest problemer omkring kælvning.                                          Hvis man kan/vil styre starttidspunktet for 1. inseminering på hver enkelt ko, bør/kan koens historik (ydelse og laktationskurve samt genetik) fortælle hvilke ældre køer, der med fordel kan have forlænget laktation.

Ved forlænget laktation, skal man have en god repro-effektivitet, da kælvningsintervallet ellers kan ”stikke helt af”.

Hvor meget forlængelse?

Hvis hele besætningen opfylder kravene til forlænget laktation, kan en forlængelse på 50 dage være OK (startinseminering ca. 90 efter kælvning).

Hvis en gruppe af køer egner sig specielt godt, vil en forlængelse for disse på 100 dage være fint.

Hvis enkelt-dyr er specielt gode, kan en forlængelse på op til 200 dage accepteres.

Finder vi de rigtige køer?

SEGES søger bedrifter, der vil være med til netop at udvikle et værktøj, så man nemt kan udpege de køer, som med fordel kan have forlænget laktation.

Krav: mindst 180 årskøer, jersey eller DH.

 

Kontakt: Jesper Lehmann. Tlf. 22808095

Keld Tølbøll, kvægrådgiver

Mail: ket@kvxp.dk

Tlf.: 96153044