Mål: 2 kg EKM mere og kød for mindre metan

 

I har alle, de seneste 2 år fået lavet en beregning af klimaaftrykket pr kg EKM for jeres bedrift. Der er anvist nogle eksempler på, hvad I kan arbejde videre med for at få reduceret klimaaftrykket.

 

Fodereffektivitet er en af nøglerne, I kan afstemme jeres foderration til malkekøer og opdræt med hensyn til: Energi, stivelse, cellevægge, protein og fedt, uden I samtidig med udfordrer en sund ration, det giver maksimal mælk og tilvækst. Det kan resultere i 2 kg EKM mere for samme optagelse af kg tørstof

 

– Det giver 5% mindre klimaaftryk at afstemme rationen

Letfordøjeligt grovfoder, især græsensilage, giver betydelig mindre metan pr. omsat kg. tørstof. Fedt reducerer dannelse af metan i vommen, og hver gang I øger fedt med 10 gram pr kg tørstof, giver det 3,3% mindre metan.

 

Fedtkilden betyder meget for klimaaftrykket, aftrykket fra dyrkning af palmefedt (mættet fedt) er 6 gange højere end aftrykket fra rapsfedt.

 

En ren win win situation

Reduktion af kælvealder med 1 måned svarer til at man ”sparer” 150 kg CO2-ækvivalenter. Det svarer til 2,7% pr. måned, vi kan reducere kælvealderen.

Samtidig er der en besparelse på foder på 300 kr. pr måned. En win win situation

 

Reduktion i antallet af kvier har ligeledes en stor effekt. 1 kvie har udledt 5800 kg CO2-ækvivalenter i opdrætningsperioden. En kvies klimaaftryk svarer til klimaaftrykket for produktion af 8500 kg EKM. Har man 200 køer og har mulighed for at reducerer udskiftningen 5%-enheder overflødiggør man 10 kvier, det giver plads til at producere 85.000 kg EKM for samme klimabelastning.

 

Der er mange tiltag I kan vælge, få sat dem i system, så kan I nå i mål før 2030.

Samtidig med, at I når jeres klimamål, får I også en mere effektiv produktion og dermed et højere afkast i kroner.

Kontakt mig gerne hvis det giver anledning til spørgsmål

Jørgen Aagren, kvægrådgiver

Mail: jaa@kvxp.dk

Tlf: 9615 1334