Arbejdstilsynet har stadigvæk stort fokus på kemisk risikovurdering, og der er givet en del påbud heromkring. Der er altså plads til forbedringer i landbruget, når det gælder håndtering af faremærket kemi.

SEGES Innovation tilbyder et kursusforløb med både online dage og en fysisk dag i Skejby, hvor der er mulighed for at få styr på lovgivning og udarbejdelse af en kemisk risikovurdering for sin bedrift.

Kurserne opfylder kravene til supplerende undervisning, som arbejdsmiljørepræsentanter SKAL tilbydes årligt.

Find mere om kurserne her:

Obs! sidste tilmelding til de to første moduler er 18. august 2023.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte vores ekspert på området

Camilla Schilling Pedersen, kvægrådgiver

Tlf.: 2127 0179

csp@kvxp.dk