I år er der nogle steder store udfordringer med grovfoderproduktionen. Der er tørke og dermed er produktionen, især i græsmarkerne, sat i stå. Derfor er det tid til at overveje andre muligheder.

Helsæd kan være en mulighed (og en nødvendighed). Ært, bygært, byg og hvedehelsæd er brugbare og fordøjeligheden er faldende også i den rækkefølge. Fordøjeligheden svinger fra 1,25 til 1,40 kg ts/FE, alt efter forholdet mellem strå og kerne.

Havre og rug frarådes det at bruge, da det bliver meget tungt fordøjeligt.

Helsæd er meget velegnet til kvier og goldkøer. Især bygærthelsæd kan stort set bruges som fuldfoder til kvier.

Helsæd kan også bruges til de malkende køer i begrænsede mængder og kan erstatte halm i rationen, men der skal suppleres med mere protein, f.eks. rapsskrå.

For at opnå en god kvalitet af byghelsæd og bygærthelsæd, er det vigtigt at høste på det rigtige tidspunkt. I veludviklet korn er udbyttet højest og kvaliteten bedst ved vækststadium 85. Det er, når bygkernen er dejagtig, og man med to fingre let kan klemme kernen sammen som valset korn. På dette tidspunkt er øverste tredjedel af strået normalt grønligt og nederste to tredjedele af strået gult. Typisk er vi henne i sidste halvdel af juli. Men tørken har været hård i år og fremskyndet det en del. De første byg- og hvedemarker er allerede klar i uge 28.

Helsæden kan høstes direkte med finsnitter med skærebord. Undtagelsen er ren ærtehelsæd som bør skårlægges med rapsskårlægger og under normale forhold fortørres 1-2 dage. Ærtehelsæd høstes normalt inden 10. juli.

Hvedehelsæd kan give rigtig mange foderenheder, men er typisk lidt ringere fordøjeligt og det kan også ”gøre ondt” at sætte finsnitteren i gang i en god hvedemark. ER man nødt til det, kan hvede også give store udbytter. Typisk kan man som en tommelfingerregel sige, at der ca. er 20 % flere foderenheder end der er forventet kg korn til høst.

Få beregnet et forventet foderbudget ud fra jeres lagerbeholdninger nu og forventet udbyttet resten af året – vi er klar til at hjælpe jer.

Kontakt vores ekspert på området, hvis du har spørgsmål eller behov for sparring

Jens F. Thomsen, kvægrådgiver

Tlf.: 9663 0583

jft@kvxp.dk