Når landmænd leverer gylle og gødning til biogas, er mange af leverandøraftalerne udarbejdet af biogasselskabet. Derfor skal du være opmærksom på at få en række punkter med i aftalen, som er til din og bedriftens fordel.

Rundt om i landet skyder der biogasanlæg op med en hastighed, som ikke tidligere er set, og der bliver dermed flere og flere anlæg, som gerne vil have aftaler med landmænd om levering af husdyrgødning.

Der er mange forskellige ejere af biogasanlæggene, og de leverandøraftaler, som landmændene præsenteres for, er også meget forskellige. Nogle er er kortfattede, hvor man kun forholder sig til det allermest elementære, mens andre er meget omfangsrige.

Fælles for aftalerne er dog, at det er biogasanlægget, der har forfattet dem, og man vil derfor ofte opleve, at aftalebestemmelserne er udarbejdet på en måde, som mest er til fordel for biogasselskabet.

Vigtige punkter at få med i aftalen

Der findes ikke en skabelon for en ”perfekt aftale”, da forholdene typisk er forskellige fra anlæg til anlæg, og fra leverandør til leverandør. Men nogle af de emner, der ofte vil være vigtige at få med i aftalen er:

 • Hvem er parterne – er aftalen direkte med biogasanlægget, eller går det gennem en leverandørforening?
 • Er der pligt til at være medlem af en leverandørforening for at kunne levere?
 • Hvad binder man sig til at levere og aftage? Er det hele bedriftens producerede husdyrgødning, eller er det kun det, der produceres på bestemte ejendomme?
 • Hvor lang tid er jeg bundet af aftalen – er der en kortere eller længere uopsigelighedsperiode?
 • Hvordan er man stillet ved ophør af produktion eller salg af bedriften?
 • Hvilke krav stilles der til den leverede husdyrgødning, f.eks. til tørstofindhold?
 • Hvad er kvaliteten af den afgassede biomasse jeg får retur? Der bør være en afgivelse af krav til N, P og andre relevante forhold.
 • Hvem sørger for, at der sker afhentning og levering af biomasse? Er det biogasanlægget, der har ansvaret?
 • Hvilke krav stilles der til afhentningsstedet, herunder til adgangsveje og adgang til tanke? Sørg for at aftale, hvilke kørselsveje, som skal benyttes ved afhentning af biomasse.
 • Hvordan sikres det, at transportørerne gør mest muligt for at undgå smittespredning? Der skal være krav om, at lastbiler rengøres, før der afhentes/leveres hos næste leverandør.
 • Hvilke procedurer har biogasanlægget for afhentning hos besætninger under offentligt tilsyn – fx pga. Salmonella Dublin? Er det f.eks. sidst på dagen eller sidst på ugen?
 • Kan biogasanlægget og/eller transportøren gøres ansvarlig, hvis der sker spredning eller overførsel af smitte på grund af deres forhold?
 • Hvordan er økonomien i aftalen? Modtages betaling for den leverede husdyrgødning, og er der udsigt til en bonus, hvis biogasanlægget går godt?
 • Hvad gælder i forhold til klimacertifikater og klimagevinster?

Tjek før du skriver under om du kan overholde og leve med det

Listen her er ikke fyldestgørende, og udviklingen på området går så stærkt, at der hele tiden dukker nye problemstillinger op, man bør forholde sig til i aftalen. Men det er vigtigt at holde sig for øje, at det er før aftalen underskrives, at man skal forholde sig til, om der er tale om aftalevilkår, man kan overholde og leve med, ikke mindst i forhold til en eventuel risiko for bedriften.

Kontakt vores ekspert på området

Vibeke Fladkjær Nielsen, kvægrådgiver

Tlf.: 2120 2556

vfn@kvxp.dk