Hvornår skal vi tage 1. slæt?

Tiden for hvornår 1. slæt skal tages kommer nærmere, selvom der umiddelbart ikke er for meget gang i græsset, kan det pludselig vende og blive tid til 1. slæt.

Vi har kigget nærmere på, hvordan prognosen ser ud i øjeblikket:

På nedenstående kurve kan du se, hvordan udviklingen af fordøjeligheden er, når vi nærmer tidspunktet for 1. slæt. Græssets fordøjelighed begynder at falde fra d. 15. maj med hele 0,3 enhed pr. dag.

Ser vi nærmere på, hvilket udbytte vi kan forvente os, så øges udbyttet pr. ha med 110-115 FEN pr. dag omkring d. 15. maj.

I forhold til proteinindholdet falder dette i samme periode med omkring 0,5 procent pr. dag.

Til sidst kigger vi på sukkerindholdet og her kan forventes et mere stabilt og lavere sukkerindhold i perioden umiddelbart efter d. 15. maj. Inden d. 15. maj, må sukkerindholdet forventes at være markant højere.

Generelt handler det lige nu om at være meget opmærksom på, hvordan det står til med græsvæksten i netop dit område. Du kan finde ovenstående slætprognose på landbrugsinfo.dk, her du har mulighed for at indtaste den kommune du bor i og få et godt bud på kvaliteten i dit lokalområde.

Derudover er det vigtigt ikke at vente for længe med 1. slæt for når først fordøjeligheden begynder at falde, så går det stærkt og proteinniveauet følger fordøjeligheden her til 1. slæt. Derfor hold godt øje med græsmarkerne fra d. 15. maj!

Kontakt din kvægrådgiver, hvis du har brug for sparring

Marie Sofie Futtrup, kvægrådgiver

Tlf.: 9615 3046

msf@kvxp.dk