I skrivende stund er det stadig piv koldt og blæsende, men vi ved jo at lige snart er det april og tid til udbinding af køerne. Men inden længe er det vigtigt at tage en tur rundt på græsmarkerne, enten på gåben eller på ATV´en for at besigtige dem og tage stilling til, hvad der skal gøres.

 

Læhegn – strømhegn – drivgange

Få tjekket strømførende hegn for skader, nedtagning og opsætning af nyt og evt. klippet læhegnet. Også drivgangene trænger ofte til forbedring og et nyt lag materiale og evt. en tur med vejhøvlen, så vandet igen kan løbe ud til siden.

 

Ujævne marker og tynde pletter

Det er altid en god ide at køre over græsmarkerne med er græstromler (min 1000 kg pr meter) for at få jævnet muldvarpeskud og trykket ujævnheder fra efterårsafgræsningen. Få markeret, hvor muldvarpe er og få sat fælder.

Er der områder eller marker, der er for tynde (under 40 pl. Pr. lb. meter) skal der isås frøblanding, 10-15 kg/ha. Diskuter med din planteavlskonsulent, hvad der skal isås.

 

Gylle

Er markene farbare, kan der godt køres gylle på markerne nu. Det er tilladt for økologer at køre gylle på græsmarker med slæbeslanger indtil 1. maj, men vi anbefaler at man nedfælder gyllen, hvis det er muligt. Ofte forbedrer det kvælstof udnyttelsen – vi ser ofte slangeudlagt kvæggylle ligge op i græslaget, hvor det ikke gør gavn. Gyllenedfældning skader ikke græsset eller kløveren. Husk det skal være lagret gylle, og der skal gå 30 dage inden afgræsning efterfølgende (frisk gylle = 60dage).

Til konventionelle marker anbefales det at bruge handelsgødning til afgræsningsmarker for at undgå forurening og lugt-/smagsforringelse.

Til marker der ikke får gylle – overvej her at give vinasse, hvilket er godt for kløverudviklingen. Men rådfør dig med din planteavlskonsulent, da man godt kan overforsyne med kali, hvilket virker negativt på køerne (risiko for græstetani)

Jens F. Thomsen, kvægrådgiver
Mail: jft@kvxp.dk
Tlf: 9663 0583