Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

af bygningskonsulent Robert Pedersen, BK Nord A/S

Nogle kvægbrugere spørger ind til kravene i Loven og andre har helt skubbet kravene ud af hovedet. Men Loven er fortsat gældende. Det er fornuftigt at få et overblik over, om man opfylder kravene og hvordan man i givet fald vil opfylde kravene. Det er især overgangsordningerne, der giver nogle overvejelser. Det er jo store beslutninger, der griber om sig. Det skal planlægges.

 

I det følgende er en meget kort oversigt over nogle af kravene til staldanlægget nævnt i den rækkefølge, som de skal opfyldes. Der er mange krav i Loven. De er ikke alle nævnt i følgende oversigt.

Er trådt i kraft:
 • Én sengebås pr ko, gælder også kvier
 • Krav om sygeplads/sygeboks
 • Krav om afgræsning for kvier på fuldspalter
I 2022:
 • Én ædeplads til nykælvere (er blevet udsat fra 2016, i AMS-besætninger fra 2029)
 • Roterende kobørster (er blevet udsat fra 2016, særlige krav i øko-besætninger)
 • Hudpleje (børster) til ungdyrene (er blevet udsat fra 2016, særlige krav i øko-besætninger)
 • Drikkekopper, maks. 6 køer pr drikkekop (er blevet udsat fra 2016)
I 2024:
 • Vandkar (min. 0,10 m pr ko)
 • Kælvningsafdeling, krav til antal kælvningsbokse og evt. fælles højdrægtighedsboks (fælles forberedelsesboks)
 • Arealkrav til ungdyr i strøede fællesbokse i forhold til størrelsen på ungdyrene
 • Gummi (eftergivende gulv) på opsamlingspladsen
 • Stop for brug af fuldspaltebokse
I 2027:
 • Stop for brug af bindestalde (er blevet udsat fra 2022 med krav om afgræsning)
I 2029:
 • Én ædeplads til nykælvere i AMS-besætninger
I 2034:
 • Længde og bredde på sengebåse, både til køer og til ungdyr
 • Gangbredde, både til køer og til ungdyr
 • Bredde på tværgange, både til køer og ungdyr
 • Areal og rumfang pr ko
 • Opsamlingsplads

Overgangsordningerne gælder kun for stalde, der er taget i brug før 2010. Nye stalde skal overholde kravene fra starten.

Denne korte oversigt er udarbejdet ud fra den viden, vi har for nuværende. Der kan ske ændringer i fremtiden.

 

Jeg tager forbehold for trykfejl.