Mælkeproducent - få slagtepræmie!

Slagtepræmieordningen, som har kørt i en hel del år, bliver fra Nytår ændret.

Det har hidtil været sådan, at for at få præmien, skulle kvier på slagtetidspunktet være under 16 måneder. Dette er ændret, så i 2022 kan præmien fås for slagtede kvier op til 30 mdr. Altså vil de kvier, som ikke bliver drægtige samt evt. kvier, som af andre grunde bliver slagtet, kunne få præmien (minimumsvægt 130 kg slagtet).

Præmien forventes at komme til at ligge på 900-950 kr./dyr.

For at få præmien, skal der være slagtet mindst 5 præmieberettige dyr i kalenderåret.

Du skal tilmeldes ordningen, hvilket du gør i dit fællesskema (samtidig med hektar-tilskud) i perioden fra primo februar til maj. Denne tilmelding gælder med tilbagevirkende kraft for hele kalenderåret. For sen tilmelding:  ingen præmier.

Præmiebeløbet udbetales automatisk på berettigede dyr.

Denne ændring burde kunne få nogle mælkeproducenter til at vente til efter Nytår med at sælge gamle ikke drægtige kvier. Både fordi disse dyr er præmieberettigede, men også fordi sandsynligheden for, at det totale antal berettigede i 2022 så kommer på eller over 5, er større.

Keld Tølbøll, kvægrådgiver

Mail: ket@kvxp.dk

Tlf: 9615 3044