Majshøsten 2020 står for døren

 

af planteavlskonsulent Martin Ringsing

Kulde i maj betød langsom fremspiring, men heldigvis – for majsen – undgik vi større mængder kølende nedbør. Så i juni, da varmen kom, kunne majsplanterne rigtig tage fat. Juli var kold, men igen i august fik vi varme og sol og dermed god kolbeudvikling. Og nu har vi forventninger om en god majshøst med opstart i næste uge – de fleste marker dog først fra ca. 1. oktober.

Ud fra antallet af majsvarmeenheder, som i vores område er en smule over normalen, og ud fra laboratorieanalyserede majsprøver kan høsten starte op lidt før normalt. Men der er forskel fra mark til mark og mellem de forskellige egne af Nordjylland. Nogle steder har manglende nedbør og mange soltimer i august fremskyndet høsten i forhold til høsttidspunktet ud fra antal majsvarmeenheder.

Til helsæd skal majsen høstes med 30-34 procent tørstof (mindst hvis græs udgør mindre end 1/3 af foderrationen). I cropmanager.dk (brug IKKE browseren Explorer, men i stedet f.eks. Chrome) kan man følge prognosen for tørstofindholdet i majsen på sine egne majsmarker. I prognosen vil automatisk indgå de lokale vejrdata for netop sit eget område samt ens egen sort og sådato, hvis det er blevet registreret i Farmtracking. Prognosen bygger på høst med 30 cm stub, det målte klima indtil den aktuelle dag, på vejrprognosen den følgende uge og endelig på 30-årsnormen derefter. Høstes med 50 cm stub lægges 1,2 procentpoint til prognosen. Prognosen gælder for en gennemsnits majsmark, som ikke er ramt af tørke, større mængder ukrudt m.m.

Laboratorieanalyse

En laboratorieanalyse af planteprøver er naturligvis mere præcis. Mandag d. 7. september udtog vi planteprøver fra forskellige lokaliteter i Nordjylland. Analyseresultaterne fremgår af nedenstående tabel.

Som tommelfingerregel stiger tørstofprocenten i gennemsnit 0,3 procentpoint per døgn i september-oktober eller cirka 2,5 procentpoint per uge her i september. Mindst når det er køligt og gråvejr, mest i varmt og solrigt vejr. Helt tidlige sorter kan forventes at have lidt hurtigere stigning i tørstof end sildige sorter.

Når først tørstofindholdet når over ca. 32 pct., ’accelerer’ stigningen i tørstofprocenten til ca. 0,5 procentpoint om dagen.

Hvis vi kan regne med normalt vejr for den kommende tid, og dermed en forventet forøgelse i tørstofindholdet på 2,5 procentpoint om ugen, vil majs med 24 pct. tørstof den 7. september nå den optimale tørstofprocent for helsædsensilage ca. 1. oktober. Men der er marker, der er længere fremme – og som vil være klar allerede 20.-25. september. Generelt er der stor variation, også indenfor samme mark – så tilse markerne, og høst først når 2/3 af kolberne har opnået den rette udvikling.

Omtrent samme bud på høsttidpunkt finder man i cropmanager.dk Heri kan man indtaste en laboratorieanalyse og få programmet til at beregne forventet udvikling ud fra lokal vejrprognose m.m. Nedenfor ses programmet prognose for Trooper-prøven fra tabellen.

Figur 1: Majshøstprognose fra CropManager for Trooper-majs i Haverslev (ud fra analysedata for tørstof pr. 7. september).

Vi tilbyder laboratorieanalyse af majs.

 • Pris 750 kr pr. prøve ved indlevering til Agri Nord i Aalborg eller Hobro
 • Forventet svartid: 2-3 dage hverdage
 • Ring og hør nærmere om hvordan repræsentativ prøve udtages

Metoder i marken til vurdering af tørstofindholdet

Til vurdering i marken af det optimale høsttidspunkt kan f.eks. anvendes følgende metoder:

 • Den simple klemmemetode: Tørstofprocenten er ca. 31-32 pct. i hele planten, når man med vanskelighed kan klemme en dråbe ud af de midterste kerner i kolben – lidt lavere i meget grønne planter og lidt højere i mere visne planter.
 • Kernevurdering: Tørstofprocenten er cirka 31-33 procent i hele planten,
  • når den inderste tredjedel af kernen er hvid med en mælket til grynet konsistens,
  • den mellemste tredjedel af kernen er gul med en melet og dejagtig konsistens,
  • og den yderste tredjedel af kernen er skinnende gul med en glasagtig konsistens

lidt lavere i meget grønne planter og lidt højere i mere visne planter. Efterhånden som kernerne modner, bevæger den gule front sig ind mod kernens tilhæftningssted, og tørstofprocenten stiger

Snitlængde og cracker

I fuldt udviklet majshelsæd med 30-34 procent tørstof tilstræbes en kort og ensartet snitlængde på 8 mm og en effektiv kerneknusning (som desværre alt for ofte ses at være mangelfuld). Længere snitlængde giver tendens til lavere foderoptagelse og mælkeydelse. Den korte snitlængde giver mulighed for en kompakt ensilage med en høj stabilitet under lagring og opfodring.

Knive og modskær skal være skarpe, så blade bliver godt findelt og afgrøden kan køres godt sammen.

Indlægning, afslutning og tildækning

En god og effektiv indlægning og tildækning kræver,

 • at der er gode kørselsforhold omkring lageret
 • at indlægningen sker i tynde lag
 • at der bruges ekstra tid til at udjævne toppen af lageret og køre overfladen godt sammen

Er overfladen fuldstændig jævn og fast

 • kan man få dækplasten til at ligge tæt, fast og stramt over ensilagen
 • vil man under plastikken undgår luftlommer, der virker som et drivhus for vækst af svampe
 • begrænser man muligheden for, at luft kan suse rundt under plastikken

Anvend altid to lag plastik af god kvalitet eller kombifolie med tilsvarende egenskaber. Der er god erfaring med at anvende en meget tynd underlagsfolie som det underste lag plastik.