Maks 16 meldrøjer pr. kg korn!

August har vejrmæssigt budt på sol, varme og høstvejr! Det betyder også for mange at årets høst nu mere eller mindre er i hus, deriblandt rugen. Derfor vil vi også gør jer opmærksomme på, at det nu er vigtigt at danne sig et overblik over rugens kvalitet.

I rug handler det bl.a. om at bestemme indholdet af meldrøjer. Meldrøjer er let genkendelige og ses som sorte, let bananformede og ekstra store kerner, som er op til 4-5 gange større end en almindelig kerne. MEN vær opmærksom på at undervejs i høsten kan meldrøjerne være knækket, og derved kamuflerer de sig lettere i rugen.

Meldrøjer er en svampeart, som indeholder alkaloider. Alkaoiderne er giftige for kvæg, og kan i større mængder, få alvorlige konsekvenser for besætningen. Hvis der er mistanke om forgiftning grundet meldrøjer, kan det ses hos køerne ud fra følgende symptomer:

  • Utrivelighed
  • Nedsat mælkeproduktion
  • Forhøjet kropstemperatur
  • Forhøjet spytproduktion
  • Forhøjet respiration
  • Lammelser
  • Hævede kodeled
  • Koldbrand

Generelt er anbefalingen fra EU, at der højest må være 1.000 ppm pr. kg rug dette svarer til 1 mg pr. kg. Anbefalingen fra SEGES er, dog at indholdet maksimalt må være det halve, dvs. 500 ppm. Det betyder med andre ord, at i et kg rug, som består af ca. 33.000 kerner, må der højest være 16 meldrøjer, før grænseværdien nås.

Kontakt os hvis du er i tvivl, så kigger vi på det

Marie Sofie Futtrup, kvægrådgiver

Mail: msf@kvxp.dk

Tlf.: 96153046