Maks. 17% protein – Vi har brug for din hjælp!

Landbrug og Fødevarer Kvæg har en målsætning om at, hæve N-udnyttelsen for malkekøer. Til et niveau på 27-30% for konventionelle og 25-27% for økologer.

Derudover er kravene ifølge NEC- direktivet, at Danmark skal sænke ammoniak udledningen med 24%. Ammoniakudledningen består af Urin-N + bakterier (enzym).

SEGES har analyseret de foderkontroller der er lavet i DMS i 2019-2020 for niveauet af råprotein. Undersøgelsen viste, at indholdet i størstedelen af de danske besætninger, tildeler mellem 160-180 gram pr. kg TS. Dog viser analysen også, at hele 26%, af de danske bedrifter tildeler over 180 g. råprotein/kg. TS i foderrationen, det er dog særlig et problem i jersey besætninger.

Vil du være med til at vise om 17% råprotein er tilstrækkelig?

Forsøg med maks. 17% råprotein!

For at kunne opfylde kravet fra NEC, vil SEGES lave et besætningsforsøg med tildeling af maks. 17% råprotein, som har til formål at:

 • Reducere køernes kvælstofudskillelse
 • Reducere proteintildelingen
 • Øge restbeløbet pr. kg mælk.

Forsøgets forløb kan ses nedenfor:

Dvs. i alt 9-12 ugers forsøg, hvor normerne for PBV og AAT er opfyldt.

 

Men hvordan påvirker forsøget mælkeydelsen?

Når råprotein indholdet i foderrationen falder, vil man tro, at mælkeydelsen vil gøre det samme. Der er lavet forsøg og undersøgelser, som viser om niveauet af råprotein, har en effekt på mælkeydelsen. Her tildeltes køerne enten 14%, 16% eller 18% råprotein i rationen. Resultatet var, at de køer der blev tildelt 16% eller 18% råprotein opretholdt ydelsen igennem hele laktationen. Hypotesen er derfor, at det ikke vil have nogen mærkbar effekt på køernes ydelse, at de tildeles 17% råprotein.

 

SEGES mangler besætninger!

For at forsøget kan give de mest retvisende resultater, har SEGES brug for flere bedrifter, som kunne tænke sig at bidrage til forsøget.

Forventningerne til besætningerne er:

 • Stabil periode med samme grovfoder
 • Økologisk eller konventionel
 • Samarbejde med konsulent
 • Daglige registreringer af foderforbrug, restfoder, mejerileverancer og hjemmeforbrug

 

Hvad får besætningerne ud af det?

De medvirkende besætninger får:

 • Større indblik i produktionsøkonomien med henblik på lavere foderomkostninger
 • Gratis analyser af råvarer, ensilage og fuldfoder
 • Mulighed for at følge indsamlet data tæt
 • Udarbejdede foderplaner og foderkontroller.

 

Hvis I kunne tænke jer at være med i forsøget, eller har yderligere spørgsmål skal I være mere end velkomne til at kontakte os.

Marie Sofie Futtrup, kvægrådgiver

Mail: msf@kvxp.dk

Tlf.: 96153046