Fra 1. august 2024 er der krav om maksimalt 170 kg N pr. hektar fra husdyrgødning. Det giver større mulighed for at få den faktiske N og P produktion nedjusteret med en Type 2 korrektion, og derved mulighed for at bruge mere indkøbt N og P.

For at komme i betragtning til en Type-2 korrektion skal det dokumenteres, at indholdet af N og P i gyllen ligger under normtallene. Det gøres ved at lave løbende foderkontroller for køer og kvier (minimum én pr. kvartal) i DMS, der kan bevise at der fodres med mindre kvælstof og fosfor end normen.

Mange af jer laver allerede kvartalsvise foderkontroller i forbindelse med Arlas bæredygtighedstillæg. Har du CowConnect, kan der dannes en foderkontrol for alle dyregrupper efter hver udfodring.

Når disse foderkontroller er til stede, kan der laves en 12-måneders foderopgørelse, som bruges som grundlag for den endelige beregning. For at kunne benytte type-2 korrektion i avlssæsonen 2025, skal der være en foderopgørelse som starter senest 15. februar 2024 og frem til 15. februar 2025.

Derfor er det vigtigt at få den grundlæggende opsamling af data på plads nu.

Kontakt din kvægrådgiver, hvis du har behov for hjælp eller sparring i forbindelse med dette.

Kontakt os nu

Ring til KvægXperten i dag på 9615 3000