Vi har nu rundet 1. maj og det betyder at alle økologiske kalve, som er over fire måneder gamle, skal ud på græs. Selvom det er en travl tid, skal det prioriteres højt at få dyrene på græs. Økologikontrollen har fokus på det. Og det vil udløse en anmærkning, hvis dyrene forsat er på stald efter 1. maj.

Har du fagligt belæg for at holde nogle dyregrupper på stald, så sørg for at få det noteret i logbogen og tage billeder, der er med til at vise hvad du mener.

Der står efterhånden et godt lag på græsmarkerne rundt omkring. Hvis du har en del lave arealer til kvier, kan det være nødvendigt at tage en majsmark, der alligevel skal pløjes, i brug. Eller man kan bruge lille del af køernes afgræsningsareal.

Vi har ingen nattefrost længere og der er mulighed for at give suppleringsfoder på en stor del af arealerne rundt omkring.

Har du behov for sparring, er du altid velkommen til at kontakte vores ekspert på området

Louise Kock Hilligsøe, kvægrådgiver

Tlf.: 9663 0561

lhi@kvxp.dk