Til kalvens dag i Herning d. 22. november 2021, var ét af emnerne fodring med overgangsmælk. Her fortalte flere indlægsholdere om fordelene ved ekstra tildelinger af råmælk/overgangsmælk i op til to uger efter fødslen. Mælken fra 2.-5/6. udmalkning efter kælvning indeholder både mere energi, protein og fedt sammenlignet med almindelig sødmælk samt et betydeligt højere indhold af antistoffer, der styrker kalvens immunforsvar og modstandskraft overfor sygdom.

Tabellen herunder viser mælkens sammensætning ved 1.-5./6. udmalkning efter kælvning.

Forsøg viser følgende positive effekter ved tildeling af råmælk/overgangsmælk i flere dage:

  • Forbedret tarmudvikling (længere tarmpapiller).
  • Forbedret sundhed og tilvækst (tildeling af 14 % ift. 0 % råmælk/overgangsmælk til den daglige mælkemængde i to uger resulterer i 15 % forøget tilvækst fra dag 1-81, Kargar et al. 2020).
  • Kortere sygdomsperioder (færre dage med temperatur over 39,4).
  • Potentiale for merydelse.

Figuren herunder viser at 2 ift. 4 L råmælk resulterer i 11% forsøget mælkeydelse i 1. laktation og 17% forøget ydelse i 2. laktation.

Håndtering af flere råmælkstildelinger i praksis – anbefalinger fra Kalvens Dag

  • Malk køerne 1-2 timer efter kælvning – 90 % af køerne skal være malket indenfor 6 timer efter kælvning.
  • Råmælk med Brix over 22 procent for stor race og mindst 18 for Jersey anvendes til første fodring. Ved disse Brix-værdier opnås et indhold af antistof (IgG) i råmælken på mindst 50 gram pr. liter, hvilket sikrer kalven en god immunitet.
  • Råmælk/overgangsmælk med Brix 16-20, anvendes fra dag 2-14. Tildel 0,5-0,7 liter ved hver fodring.
  • Overskud af råmælk med høj Brix værdi fryses med i isterninger.
  • Råmælk/overgangsmælk (Brix 16-20) fryses ned i fire liters portioner.

Kontakt vores ekspert på området

Simone L. Balthzersen, kvægrådgiver

Tlf.: 9615 3042

Mail: slb@kvxp.dk