Sådan undgår du metal i dine køer!

Det kan være svært at vurdere i det daglige, hvorvidt der er problemer med metal i foderet eller ej, men et faktum er, at når en ko indtager spidse og skarpe metalgenstande, ender de som oftest i netmaven, hvor det kan få alvorlige konsekvenser. Bl.a. i form af bughindebetændelse, som typisk først opdages når dyret er slagtet.

En undersøgelse foretaget af Danish Crown viser, at 16% af alle slagtedyr, har metalgenstande i vom eller netmave, 10% har kroniske mavelæsioner, og kun 7% af alle slagtedyr har en vommagnet!

Hvor kommer metallet fra?

Undersøgelsen fra slagteriet udpeger dæktråd, som hovedårsagen, men nærmere undersøgelser har slået fast, at selv landmænd med god management omkring dæksider, også har problemer med metal i køerne. Derfor kan det ikke udelukkende være dæksidernes skyld, men hvad er det så?

Mange landmænd har marker ud til veje eller cykelstier, som oftest bliver fejet af en fejebil, derudover er det også udbredt, at flere landmænd forbereder siloer ved at få dem rengjort, af en fejebil. På fejebilerne sidder feje-/børsteringe som ofte er lavet af stål. Disse stålbørster har tendens til at tabe deres børster under brug, og det tyder på at det er disse børster, der er problemet!

Derudover skal man være opmærksom, på at tilskudsfodermidler leveret af lastbiler med ”walking floor” også udgør en risiko!

Hvad kan vi gøre for at forebygge det?

Foder:

 • Brug finsnitter med metaldetektor, ikke en snittervogn.
 • Frasorter dæksider, som er ved at gå i opløsning.
 • Vær opmærksom på hvem der fejer på bedriften, og langs marker ved offentlige veje og cykelstier
 • Tjek om dit tilskudsfoder er rent.
 • Vær opmærksom på, om du har fået pillet metalnet ned, der sidder under taget!
 • Hold øje med om håndværkere på bedriften, udviser god metal-hygiejne.

Koen:

 • Vommagnet f.eks. med ilægning som kælvekvier.
  • Undersøgelser viser, at magneterne kan være fyldte allerede ved 1. kalvskøerne, dette kan forringe evnen til at fange metal. Dog afhænger det af hvilken kvalitet man køber. Prislejet for magneter ligger på 65-150 kr. pr. ko.
  • Det er ikke en fordel, at ilægge flere magneter f.eks. efter hver kælvning, medmindre der er mistanke om fremmedlegeme.

Foderblanderen:

 • Magneter – Forskellige typer er testet ved SEGES.
  • 1 magnet på fuldfoderblandekar.
   • Fangede under testen, 6% af de tilsatte metaldele.
  • 1 og 2 magneter på afskubber arm.
   • 1 magnet – Fangede 47% af de tilsatte metaldele.
   • 2 magneter – Fangede 78% af de tilsatte metaldele.
  • 4 magneter afskubber arme + top
   • Fangede 89% af de tilsatte metaldele
  • Generelt er anbefalingerne ud fra ovenstående test, at magneterne skal være beskyttet mod foderslid. Derudover er det væsentligt, at foderet passerer magneterne flere gange for at få størst mulig fangst af eventuelle metaldele. Grunden til det er at metallet skal være i fri luft. Hvis metallet er ”fanget” i foderet kan magneterne ikke trække det igennem foderet. Jo større magnetflade jo bedre – en stor magnetflade giver bedst mulig chance for at fange metaldele. Testen viste desuden, at selv den kraftigste magnet ikke kan kompensere for uhensigtsmæssig placering.

Hvis i har spørgsmål eller har brug for hjælp til ovenstående er I mere end velkomne til at kontakte os, så hjælper vi gerne.

Marie Sofie Futtrup, kvægrådgiver

Mail: msf@kvxp.dk

Tlf: 96153046

Kontakt vores ekspert på området