Den megen håndtering og transport af gylle og gødning, når kvægbedrifter leverer til biogasanlæg, øger risikoen for spredning af Salmonella Dublin mellem bedrifter.
Læs her hvor det går galt. 

Kvægbrugets leverancer af gylle, dybstrøelse og gødning til biogasanlæg stiger støt. I den forbindelse har Københavns Universitet undersøgt, om der er en øget risiko for spredning af Salmonella Dublin mellem bedrifter, der leverer til biogas. Konklusionen er JA, med meget stor sandsynlighed. Årsagen er nogle uhensigtsmæssige procedurer i forbindelse med de mange transporter mellem besætninger og biogasanlæg.

Det skal understreges, at undersøgelsen er baseret på rundvisninger og interviews med driftsledere på bedrifter og biogasanlæg. Forskerne har ikke forsøgt at påvise salmonella og har ikke kunnet måle på smittespredningen.

Smitterisici i kvægbesætninger der leverer til biogas

Krydsende kørselsveje

På kvægbedrifterne blev der, i forbindelse med undersøgelsen, i flere tilfælde observeret risikable transportveje, hvor gyllevogne og gødningstransporter krydsede kørselsveje for fodervogne og drivveje for dyr, eller kørte tæt på opstaldede kalve. Vaskepladser til inventar var også ofte placeret tæt på kørselsveje. Med de mange transporter til og fra biogasanlægget hver måned, hvor vogne krydser kørselsveje og passerer forbi eller igennem vaskepladser, stiger risikoen for at introducere og sprede salmonella til dyrene.

Rengøring og placering af containere

Forskerne fandt desuden containere til afhentning af dybstrøelse, som ikke var rene ved levering – især i bunden, som er svær at gøre ren.
Containere blev også placeret direkte på jorden i områder, hvor smitte nemt kunne viderebringes.

Smitterisici via biogasanlæggene

Rengøring af gyllevogne

Selvom der på mange biogasanlæg er vaskefaciliteter, blev der fundet gyllevogne, der ikke var gjort grundigt rene mellem leveringer til og fra forskellige gårde – selv når der var smittede besætninger blandt leverandørerne.

Kendskab til salmonella-status

Ikke alle biogasanlæg havde kendskab til leverandørbedrifternes Salmonella Dublin-status. Det betyder, at der ikke altid tages forholdsregler, såsom besøg af niveau 2-besætninger sidst på dagen efterfulgt af grundig vask af køretøjer.

Behov for fælles indsats mellem landmænd og biogasanlæg

Overordnet konkluderer undersøgelsen, at der er for lidt bevidsthed om smitterisikoen blandt leverandørbesætninger og hos biogasanlæggene. Der er med andre ord behov for øget forståelse af smitterisici og klare aftaler mellem landmænd og biogasanlæg om, hvordan man skal forebygge smittespredning.

Guide: Gode råd til bedre smittebeskyttelse

På baggrund af undersøgelsen har samarbejdet Tag smitten ved hornene, som KVXP er en del af udarbejdet to guides til hhv. leverandører og modtagende biogasanlæg med gode råd om smittebeskyttelse:   
 
Guide til kvæglandmænd  Guide til kvæglandmænd (landbrugsinfo.dk) 
 
Guide til biogasanlæg Guide til biogasanlæg (landbrugsinfo.dk) 
 
Læs om undersøgelsen Smitteforebyggelsen bør forbedres, når kvægbedrifter leverer til biogas (landbrugsinfo.dk) 

Kontakt vores ekspert på området, hvis du har behov for sparring

Vibeke Fladkjær Nielsen, kvægrådgiver

Tlf.: 9615 3049

vfn@kvxp.dk