Stabiliser fuldfoderet i sommervarmen

Sommervarmen står for døren og det er guf for mug svampe og andre mikroorganismer, der skaber varmedannelse i ensilagen

Den stabile velensilerede ensilage er stabil i 5-7 døgn eller mere, medens den ustabile ensilage ikke kan klare et døgn på foderbordet uden hjælp til tilsætning.

Kaliumsorbat som er et salt blev på kvægkongressen præsenteret som et virksomt, arbejdssikkerhedsmæssigt og økonomiske alternativ til propionsyre.

Tabellen viser omkostninger pr ko ved forskellige tilsætning ved ensilering eller udfodring.

Omkostninger pr. ko

ved forskellige tilsætninger ved ensilering eller udfodring
Dosering  Kr./kg Kr./ton Kr./ko (60 kg foder/dag/dag) Kr./ko  i  3 måneder
Kaliumsorbat 0,4 kg/ton 40 16 1,0 90
Propionsyre 3 liter/ton 14 42 2,5 230
Tørsyrer 1 kg/ton Ca. 30 30 1,8 160
Ensileringsmiddel ved ensilering 3-10 øre/FEN ensilage 30-120

Tørsyrer findes i former, der er tilladt til økologi.

Syretilsætningen kan reduceres eller helt undværes, hvis du

  • Planlægger 20-30 cm fremdrift pr dag
    • Mindre siloer til sommerperioden
    • Majs og græsensilage i lagkage
    • Tørstofindhold på 30-35% giver mest stabile ensilager
    • Udtagningsteknik uden løs ensilage
  • Anvender af stabiliserende heterofermentetative mælkesyrerbakterier eller natriumbenzoat kan tilsat sommerstakken. Det er dog de færreste der kan få tilsætning af ensileringsmiddel til at passe med kun 3 måneders forbrug.

Planlæg hvordan du undgår ”varm mad” og nedsat foderoptagelse hos køerne i sommerperioden – kontakt din kvægrådgiver.

Kontakt vores ekspert på området

Niels-Martin Nielsen, kvægrådgiver

Tlf.: 9615 3045

nmn@kvxp.dk