Stabiliser fuldfoderet i sommervarmen

af Niels Martin Nielsen, kvægrådgiver, KvægXperten 

Sommervarmen står for døren og det er guf for mug svampe og andre mikroorganismer, der skaber varmedannelse i ensilagen

Den stabile velensilerede ensilage er stabil i 5-7 døgn eller mere, medens den ustabile ensilage ikke kan klare et døgn på foderbordet uden hjælp til tilsætning.

Kaliumsorbat som er et salt blev på kvægkongressen præsenteret som et virksomt, arbejdssikkerhedsmæssigt og økonomiske alternativ til propionsyre.

 

Tabellen viser omkostningernr pr ko ved forskellige tilsætning ved ensilering eller udfodring.

Tørsyrer findes i former, der er tilladt til økologi. Syretilsætningen kan reduceres eller helt undværes hvis du

  • Planlægger 20-30 cm fremdrift pr dag
    • Mindre siloer til sommerperioden
    • Majs og græsensilage i lagkage
    • Tørstofindhold på 30-35% giver mest stabile ensilager
    • Udtagningsteknik uden løs ensilage

 

  • Anvender af stabiliserende heterofermentetative mælkesyrerbakterier eller natriumbenzoat kan tilsat sommerstakken. Det er dog de færreste der kan få tilsætning af ensileringsmiddel til at passe med kun 3 måneders forbrug
Planlæg hvordan du undgår ”varm mad” og nedsat foderoptagelse hos køerne i sommerperioden – kontakt din kvægrådgiver

Niels Martin Nielsen, kvægrådgiver, KvægXperten

Tlf.: 96153045

Mail: nmn@kvxp.dk