Strategi for helsæd – høst og anvendelse (mest for økologer)

Helsæd ikke aktuel for ret mange konventionelle mælkeproducenter i år, hvor majsene langt de fleste steder er kommet rigtig godt i gang. Men helsæd er stabiliserende på maverne i en økologisk fodring og derfor er helsæd aktuel for økologer her i den nordlige del af landet, hvor der ikke ret mange steder er optimale forhold til at lave økologiske majs.

 

Derfor er helsæd mere aktuelt i 2020

For at optimere den hjemmeavlede proteinforsyning satses der mange steder på, at lave nogle rigtig gode kvaliteter i kløvergræsensilagen i år. Opfodring af kløvergræsensilage med meget høj fordøjelighed kan give udfordringer i forhold til vomomsætning og gødningskonsistens. Derfor har en mindre andel helsæd sin berettigelse i økologiske foderrationer til malkende køer. Det er også aktuelt til den økologiske goldko og sammen med noget proteinholdigt kvieensilage, kan helsæden også indgå i kviernes ration.

 

Afstem mængden af helsæd med det øvrige grovfoder

Mængden af helsæd afstemmes med bedriftens øvrige avl og beholdning af græsensilage. Det er derfor en rigtig god ide, at få fulgt op på mængde og eventuelt også kvalitet i de første slæt græs.   Det er en udfordring at lave økologisk helsæd af god kvalitet – det kræver gode rene kornmarker, som ved høst havde givet et godt kornudbytte og ikke alt for meget halm.

Vårbyg til helsæd tages 4-5 uger efter begyndende skridning – ofte i sidste halvdel af juli måned.  Kernerne skal være dejagtige – det er de, når man med to fingre, med lidt besvær, kan klemme kernen sammen som valset korn. Kornhelsæd høstes direkte på roden med en finsnitter påmonteret et helsædsbord. Pas på med skårlægning – kernerne kan blive for tørre/hårde i løbet af 1 til 2 timer.

 

Ærtehelsæd kan også bruges

Ærter skal tages som helsæd, hvis de skal have stabiliserende virkning. Udbytte og foderværdi er højest i ærtehelsæd i vækststadium 78-80. På det tidspunkt er de nederste bælge i fuld størrelse, og frøene i disse er dejagtige. Men uanset udviklingstrin, skal ærterne ensileres, inden de går i leje, da der ellers bliver alt for stort spild i marken. Bliver ærterne ikke bliver samlet ordentlig op, kan de også risikere at ødelægge udlægget. Du skal være opmærksom på, at varmt vejr let får ærterne til at lægge sig hen ad jorden, også selv om vandforsyningen er i orden. Er afgrøden for fugtig, skårlægges den med en skårlægger uden crimper eller en rapsskårlægger og fortørres til 35% ts inden ensilering.

 

Placer helsæden fornuftigt

Mængden af kornhelsæd til de malkende køer begrænser sig til 1,5-2,5 FEN/ko, mens goldkøerne kan tage 4-5 FE i kornhelsæd. I ærtehelsæd kan de malkende gå betydeligt længere op. Ud fra den forventede andel til de forskellige grupper, beregnes det daglige forbrug af helsæd. Stabiliteten i en helsædsstak kan være en udfordring specielt om sommeren, derfor er det en rigtig god ide, at regne på, hvilke dimensioner helsædsdyngen skal have, når der mindst skal være en fremdrift i dyngen på 20 cm pr dag. Altså skal helsædsstakken ofte være lang og smal. I en markstak bør det ikke være et problem, men i anlæg med flere store plansiloer kan det give logistiske udfordringer.

 

Anette Østergaard, kvægrådgiver

Mail: ajg@kvxp.dk

Tlf.: 96185890