Allan Boesen fra Østerild opnår en flot og velfortjent 1. plads i KvægNøglen hos KvægXperten i 2019

Med et dækningsbidrag pr. årsko på 19.168 kr. opnår Allan derved også en 3. plads på landsplan i 2019 hos tung race konventionel. Det er resultatet af høj foderudnyttelse, høj ydelse og højt pasningsniveau.

I KvægNøglen er der mulighed for at benchmarke imod de bedste 10% eller 25%. Her ligger Allan flot i både mælkeydelse, fodereffektivitet, reproduktion og pris på såvel slagtekøer som køer til levebrug.

Allan har udtalt at årsagen til, at han er med i KvægNøglen, er at det udfordrer ham til at finde nyt potentiale at gå efter.

Allan har altid været med på at afprøve nye tiltag – han var med fra starten til udviklingen af kompakt fuldfoder, og er også med på fasefodring af goldkøer. Endvidere var han én af de første der hoppede med på Non-GM fodringen og er nu i Hjerte 1 ordningen.

Han har et godt samarbejde med sine rådgivere, og er konstant på jagt efter optimering og besparelse. Han har således fået en ekstra foderstreng ind til robotterne, så han har mulighed for at anvende en stor andel hjemmeavlet korn. Desuden deltager han også i en ERFA gruppe med fokus på ydelse og økonomi, for at få endnu mere sparring.

Allan driver sit landbrug med 186 årskøer ved Østerild i Thy, og er på vej til de 200 årskøer. De malkes i 3 Lely robotter. Ved sidste ydelseskontrol var ydelsen 14.045 kg EKM.

Selv er Allan en ydmyg person, men dét som kvægXperten kendetegner Allan for, er den vedvarende placering i toppen af KvægNøglen, et godt håndelag og rettidigt omhu hele vejen rundt.

Alexia Laustsen, kvægrådgiver

Tlf.: 96153043

Mail: all@kvxp.dk

Stort tillykke med den store præstation!