Tilskud til overdækning af gylletank

Fra den 16. november er det muligt at søge om tilskud til overdækning af gyllebeholder, under ordningen Miljø- og klimateknologi 2023. Der kan søges om 40 % tilskud af standardprisen til investeringer på minimum 100.000 kr.

Overdækning af gyllebeholdere giver fordele som mindre ammoniak-fordampning, mindre regnvand i gyllebeholderen og dermed sparede omkostninger til gyllekørsel samt større lagerkapacitet. Der er desuden 1 point at hente i Arlas bæredygtighedsmodel, hvis mindst 70 % af gårdens samlede gyllemængde er overdækket.

Tilskud til overvågningsudstyr og andet

Der kan også søges tilskud til en lang række andre projekter, såsom overvågningsudstyr- og malkeudstyr (bl.a. SenseHub), stationære fuldfoderblandeanlæg og udstyr til malkerobotter (bl.a. silo og foderstrenge) og foderudstyr til fasefodring. Investeringskrav til disse projekter er 300.000 kr. efter standardpriser.

 

Ansøgningsrunden lukker den 31. januar 2024.

Vi forventer at sandsynligheden for at få tilsagn er stor, da der er en stor pulje på 570 mio. kr. og mange ubrugte midler.

 

Hvis du vil vide mere om tilskudsordningen samt hvilke projekter, der kan søges om tilskud til, så kontakt din rådgiver.

Alternativt kan Finn Bennedsgaard og Jan Haarbo hos Fjordland

eller Christian Quist-Bak, Agri Nord hjælpe dig videre.