Roer er på vej tilbage i markplanerne og foderplanerne. Til dels fordi der er mulighed for meget høje udbytter og fordi det er et godt energifoder og dyrene elsker dem. I de flere år er samensilering af roer med f.eks. græs og roepiller blevet mere og mere brugt og med gode erfaringer. Ensilerede roer er et godt og energirigt foder og fungerer ofte bedre i foderrationer – især i robotbesætninger. Men ulemper er at roepiller er blevet forholdsvis dyre, samt det logistiske i at processen som er maskin- og arbejdskraft tung.

Så nu har en ny metode fundet indpas – roer ensileret i renbestand ovenpå ensilage i plansiloer, også kaldt topping metoden. Der har i 3 år kørt test ved nord- og vestjyske landmænd med gode resultater. Siloerne fyldes med græs, majs eller kolbemajs, så der stadig er 0,5-1 m fri mur. Roerne tages op når det er tid og de har vokset færdig og lægges i kule eller på beton og dækkes med fiberdug. Roerne skal ligge og ”hvile” i 3-4 uger.

Derefter renses roerne igen og knuses fint. Tag i denne forbindelse en prøve af roerne. Plastik tages af ensilagen og roerne køres op over og lægges i ca. 1,5-2 meters højde i en blød bue. Siloen fyldes fra  den fjerne ende, da man ikke kan køre i knuste roer. Der er ca. 770 kg roer pr m3. Stakken dækkes til igen og husk den tynde folie. Processen kan gennemføres når der er tid til det i løbet af vinteren. Det skal være roer med en høj tørstof indhold på 22-23 % der skal bruges. Det giver minimalt saftafløb, som let opsuges af den underliggende ensilage.

De ensilerede roer synker til ca. 40 %, og roeensilagen er stabil efter ca. 30 dage og kan holde sig mindst et år frem i tiden.

Få hjælp til beregninger til forhold til forbrug og andre spørgsmål hos kvægXperten.

Se også gode artikler i Kvæg Special nr. 10, hos Landbrugsmedierne.

Kontakt vores ekspert på området

Jens F. Thomsen, kvægrådgiver

Tlf.: 9663 0583

jft@kvxp.dk