Helsæd, er det noget jeg kan eller skal bruge?

I år er der nogle steder store udfordringer med grovfoderproduktionen. Der er tørke og dermed er produktionen, især i græsmarkerne, sat i stå. Derfor er det tid til at overveje andre muligheder. Helsæd kan være en mulighed (og en nødvendighed). Ært, bygært, byg og hvedehelsæd er brugbare og fordøjeligheden er faldende også i den rækkefølge.…